DSC_3525-1440x810

– Vi skal vise den faktiske koblingen mellom bærekraft og digitalisering

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dette sier prosjektleder Bård Krogshus i BIM Verdi som har ansvaret for årets Digital arena på Bygg Reis Deg ’19.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030. De består av 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Krogshus mener at byggenæringen er en vesentlig bidragsyter til dagens problem, men også en nøkkel til suksess for å løse utfordringene.
– En vesentlig del av bærekraftsmålene handler om hvordan vi skal gjøre våre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Utfordringene våre samfunn står overfor kan løses på måter som gjør at de kan fortsette å trives og vokse, samtidig som ressursforbruket og klima-avtrykket reduseres, uten at det går på bekostning av lønnsomhet, sysselsetning og konkurransekraft. På «Digital arena» under Bygg Reis Deg i oktober har vi derfor valgt å vie den enkelte dagen til et enkelt tema og dykke ned i dette, og se på hvordan digitaliseringen kan gjøre prosessene bedre. I denne sammenhengen vil vi også ta for oss hvilke ressurser og muliggjørere som faktisk allerede er på banen og kan benyttes, sier Krogshus.
Onsdag 16/10: Fremtidsbildet, krav og rammebetingelser
Et tøffere og mindre forutsigbart klima vil kreve mer av bygningsmaterialer, de respektive håndverkene som sådan, konsistent, digital planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Også når det kommer til rehabilitering og tilpasning av det som allerede er bygd.
– Dette vil bety langt strammere prosjektering, mindre rom for slurv, strengere – og ikke minst bredere – krav til helse, miljø og sikkerhet. For å belyse dette på en grundig måte vil vi blant annet se på de enkelte byggematerialene, deres iboende muligheter og fremtidens krav. Og hvordan digitaliseringen kan gjøre små og store prosesser mer lønnsomme, robuste og grønne, sier Krogshus.
Torsdag 17/10: Digitalisering og økt bærekraft
Krogshus ser at framtiden også vil kreve langt smartere ressursbruk. Noe han mener delvis kan realiseres gjennom bedre utnyttelse av eksisterende teknologi innenfor områder som; energi, transport, digital planlegging og mer strømlinjeformede forsyningskjeder. Og delvis gjennom å bruke mer miljøvennlige materialer, sløse mindre og gjenbruke mer.
– Kan vi utvikle bedre bestillinger og anskaffelser, som igjen kan legge ambisiøse og inspirerende føringer for sirkulærøkonomiske løsninger og helhetlig utforming for økt bærekraft? Og hvordan skal vi i så fall ta i bruk ny teknologi innenfor områder som planlegging, drift, energi, transport og digitalisering for å oppnå mer bærekraftig drift av våre bygg? Dette er spørsmål vi vil svare på og utdype, sier Kroghsus.
Fredag 18/10: Digitalisering og økt konkurransekraft
Krogshus har ingen tro på at verdens klimautfordringer kan løses UTEN å byggenæringen med på laget. Rett og slett fordi mange av de billigste og mest effektive klimatiltakene best gjøres i det bygde miljø.
– Vi må imidlertid holde oss i live på veien fram mot et samfunn tuftet på grønne løsninger. Av den grunn må vi sørge for å bygge på måter som ikke bare er bra for miljøet, men også økonomisk bærekraftige. I BNLs «Digitale veikart» er det blant annet meislet ut et mål om å senke kostnadene med en tredjedel og samtidig øke effektiviteten med tjue prosent innen 2025. På fredagen vil vi derfor se nærmere på hva dette betyr for næringen som helhet, hva som kreves av den enkelte aktør og hvordan smartere samspill, strømlinjeformede anskaffelser, bedre utforming av tjenester og mer effektive forretningsmodeller i en digital fremtid vil forbedre DIN bunnlinje, sier Krogshus.
Et underholdende format og praktisk nytte i etterkant
Krogshus forteller at man gjennom hele uka i størst mulig grad vil tilstrebe å avholde underholdende mini-foredrag som er konsise, underholdene og treffende. Dette gir også rom for større bredde og dybde et komplekst og fragmentert fagområde. Som felles referansebilde for innleggene vil vi bruke strukturen i Digitalt Veikart for byggenæringen slik at det skal gå an å orientere seg i landskapet på en relativt forståelig måte. Vi vil også ha ‘Guided Tours’ i Digital Arena kl 12 og 16 på torsdag, fredag og lørdag.
– For den som måtte være interessert vil vi to ganger hver dag ta med oss de som ønsker det og gjøre en «guidet tur» på Digital Arenas område for å gi innsikt i praktisk digitalisering på et mer overordnet plan. På disse turene vil det bli rikelig anledning til å stille spørsmål, påvirke temaene som diskuteres og oppklare sammenhenger fortløpende, sier Krogshus.
En «Pilot» for fremtiden
BIM Verdi vil på onsdag under Bygg Reis Deg arrangere et «Pilotverksted» for avfallsfrie byggeplasser på slutten av dagen. Dette for å synliggjøre nytten av den pågående digitaliseringen og hvordan denne kan foregå i praksis. Fremtidens større byggeplasser har økt fokus på montering av ferdigproduserte bygningselementer med minimalt kapp og avfall på selve byggeplassen. Dette krever modellbasert planlegging ned til den minste detalj.
– Til tross for at vi fortsatt befinner oss i en tidlig fase av digitaliseringen, ser jeg en økende vilje til å digitalisere sammen og at mange aktører i næringen er villige til å løfte i flokk. Våre «piloter» er er på mange måter en type mikrotjenester som kan brukes på nytt i andre sammenhenger, på tvers av verdikjeden. Gjenbruk av gode erfaringer gir progresjon og framdrift som hele næringen kan bygge videre på. I løpet av disse to ettermiddagene vil vi vise et tverrsnitt av de som gjør digitaliseringen av byggenæringen mulig. Dette er muliggjørere som binder bestillere, utførende og brukere av bygg, sammen. Muliggjørere som skaper reelle verdier for seg selv, sine respektive økosystemer og for byggenæringen som helhet. Velkommen skal du være, avslutter Krogshus.
Du finner programmet til Digital Arena her 

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.