morten_iversen-1440x810

«Steinalderen tok ikke slutt av mangel på stein»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dette sier Morten Iversen, ansvarlig for kommunikasjon i BIM Verdi. Han er av den oppfatning at vi nå tydelig ser en trend hvor gamle arbeidsmåter og dogmer fases ut til fordel for nye og bedre metoder, i en lang rekke industrier og i et rasende tempo. Ikke fordi man blir tvunget, men fordi det lønner seg. Iversen tror dette er en storm  som nå treffer byggenæringen. Og det med full styrke.
Iversen er en mann blottet for tro på at verdens klimautfordringer, ressursmangel og sosiale utfordringer kan løses UTEN å ha byggenæringen med på laget. Rett og slett fordi mange av de billigste og mest effektive tiltakene best gjøres i det bygde miljø. En forutsetning for dette er imidlertid at man begynner å bruke moderne redskaper, fremtidsrettede materialer og metoder som holder vann. For er det én ting vi ifølge Iversen vet så er det at fremtiden krever omstilling.
– Vi må imidlertid holde oss i live på veien fram mot et samfunn tuftet på grønne løsninger. Av den grunn må vi sørge for å bygge på måter som ikke bare er bra for miljøet, men også økonomisk bærekraftige. I BNLs «Digitale veikart» er det blant annet meislet ut et mål om å senke kostnadene med en tredjedel og samtidig øke effektiviteten med tjue prosent innen 2025. På Digital Arena vil vi derfor se nærmere på hva dette betyr for næringen som helhet, hva som kreves av den enkelte aktør og hvordan smartere samspill, strømlinjeformede anskaffelser, bedre utforming av tjenester og mer effektive forretningsmodeller i en digital fremtid vil forbedre DIN bunnlinje, sier Iversen.
Mer enn én storm truer
Et tøffere og mindre forutsigbart klima vil uten tvil kreve mer av bygningsmaterialer, de respektive håndverkene som sådan, konsistent, digital planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Også når det kommer til rehabilitering og tilpasning av det som allerede er bygd.
– Dette vil bety langt strammere prosjektering, mindre rom for slurv, strengere – og ikke minst bredere – krav til helse, miljø og sikkerhet. For å belyse dette på en grundig måte må vi blant annet se på de enkelte byggematerialene, deres iboende muligheter og fremtidens krav. Og hvordan digitaliseringen kan gjøre små og store prosesser mer lønnsomme, robuste og grønne, sier Iversen.
Felles mål for en bedre framtid
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030. De består av 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Iversen mener at byggenæringen er en vesentlig bidragsyter til dagens problem, men også en nøkkel til suksess for å løse utfordringene.
– En vesentlig del av bærekraftsmålene handler om hvordan vi skal gjøre våre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Utfordringene våre samfunn står overfor kan løses på måter som gjør at de kan fortsette å trives og vokse, samtidig som ressursforbruket og klima-avtrykket reduseres, uten at det går på bekostning av lønnsomhet, sysselsetning og konkurransekraft, sier Iversen.
Digitalisering og økt bærekraft
Iversen ser at framtiden også vil kreve langt smartere ressursbruk. Noe han mener delvis kan realiseres gjennom bedre utnyttelse av eksisterende teknologi innenfor områder som; energi, transport, digital planlegging og mer strømlinjeformede forsyningskjeder. Og delvis gjennom å bruke mer miljøvennlige materialer, sløse mindre og gjenbruke mer.
– Kan vi utvikle bedre bestillinger og anskaffelser, som igjen kan legge ambisiøse og inspirerende føringer for sirkulærøkonomiske løsninger og helhetlig utforming for økt bærekraft? Og hvordan skal vi i så fall ta i bruk ny teknologi innenfor områder som planlegging, drift, energi, transport og digitalisering for å oppnå mer bærekraftig drift av våre bygg? Dette er spørsmål vi ønsker å besvare på Digital Arena, sier Iversen.
Et underholdende format og praktisk nytte i etterkant
Iversen forteller at man gjennom hele uka i størst mulig grad vil tilstrebe å avholde underholdende mini-foredrag som er konsise, underholdene og treffende. Dette gir også rom for større bredde og dybde i et komplekst og fragmentert fagområde. Som felles referansebilde for innleggene vil BIM Verdi bruke strukturen i BNLs «Digitalt Veikart for byggenæringen» slik at det skal gå an å orientere seg i landskapet på en relativt forståelig måte.
– For den som måtte være interessert vil vi to ganger hver dag ta med oss de som ønsker det og gjøre en «guidet tur» på Digital Arenas område for å gi innsikt i praktisk digitalisering på et mer overordnet plan. På disse turene vil det bli rikelig anledning til å stille spørsmål, påvirke temaene som diskuteres og oppklare sammenhenger fortløpende, sier Iversen.
En «Pilot» for fremtiden
BIM Verdi vil på onsdag arrangere et «Pilotverksted» for avfallsfrie byggeplasser mot slutten av dagen. Dette for å synliggjøre nytten av den pågående digitaliseringen og hvordan denne kan foregå i praksis. Fremtidens store byggeplasser vil ifølge Iversen ha økt fokus på montering av ferdigproduserte bygningselementer med minimalt kapp og avfall. Dette krever modellbasert, digital planlegging ned til den minste detalj, en effektiv digital logistikk gjennom hele verdikjeden og et digitalt prosjekteringsunderlag som lar seg gjenbruke i et livsløpsperspektiv.
– Til tross for at vi fortsatt befinner oss i en tidlig fase av digitaliseringen, ser jeg en økende vilje til å digitalisere sammen og at mange aktører i næringen er villige til å løfte i flokk. Våre «piloter» er på mange måter en type mikrotjenester som kan brukes på nytt i andre sammenhenger. På tvers av verdikjeden. Gjenbruk av gode erfaringer gir progresjon og framdrift som hele næringen kan bygge videre på. I løpet av uka vil vi vise et tverrsnitt av de som gjør digitaliseringen av byggenæringen mulig. Dette er muliggjørere som binder bestillere, utførende og brukere av bygg, sammen. Muliggjørere som skaper reelle verdier for seg selv, sine respektive økosystemer og for byggenæringen som helhet. Fordi vi er stadig flere som tror at digitaliseringen er den lønnsomme motoren som vil drive gjennom det grønne skiftet i byggenæringen, avslutter Iversen.

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.