Beste praksis Foto: Bygg21

Juryens vurderingskriterier for de ulike fokusområdene

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Juryen vil ta utgangspunkt i viktige elementer innen hvert enkelt område: Nedenfor kan du se hvilke elementer juryen vil legge vekt på: 

Næringens rolle i plan- og byggesaker
Innen dette området skal kandidatene vise hvem som klarer å utvikle god(e) reguleringsplan(er) raskt og godt, – kjennetegnet av:
1. Evne til omforent mål og visjon mellom utbygger og kommunens planmyndighet.
Hvordan du/dere har jobbet med å bli enige om mål og visjon mellom utbygger og kommunen.
2. Begge parter (kommunen og forslagsstiller) sin bruk av egnet planfaglig kompetanse.
Hvordan begge parter har brukt planfaglig kompetanse i prosessen.
3. Hvordan er reguleringsplan-arbeidet organisert?
Hvordan begge parter har valgt å organisere seg både hver for seg og sammen, for at reguleringsplan-arbeidet skal ha best mulig fremdrift, og graden av prosjektorganisering. (Bygg21 anbefaler at reguleringsplan-arbeidet prosjektorganiseres.)
4. Bruk av digitale løsninger
Bruk av digitale løsninger

Kvalitet og bærekraft

Innen dette området skal kandidatene vise til bygg- eller områdeprosjekter som gir verdi for sluttbruker og omgivelsene, kjennetegnet av 10 kvalitetsprinsipper som er beskrevet i Bygg 21 sin veiledning «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder».

1. Gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har fokusert på at bygget eller området skal bidra til å legge til rette for kontakt, aktivitet og opplevelser for brukerne.
2. Gode bygg og områder gir gode lysforhold og utsyn.
Hvordan tiltaket og/eller prosjektet bidrar til gode lysforhold og utsyn.

3. Gode bygg og områder gir god luftkvalitet og lav støybelastning.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet bidrar til god luftkvalitet og lav støybelastning.

4. Gode bygg og områder ivaretar sikkerhet.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet ivaretar sikkerhet.

5. Gode bygg og områder ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet.

6. Gode bygg og områder har lang levetid.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har fokusert på at det skal ha lang levetid.

7. Gode bygg og områder gir smart utnyttelse av arealene.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet bidrar til en smart utnyttelse av arealene.

8. Gode bygg og områder utnytter energien godt.

Beskriv hvordan tiltaket og/eller prosjektet bidrar til å utnytte energien godt.

9. Gode bygg og områder er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har fokusert på god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp.

10. Gode bygg og områder gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har fokusert på lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 
Samhandling i byggeprosjekter
Innen dette området skal kandidatene vise hvordan økt samhandling har ført til bedre effektivitet, lønnsomhet og bærekraft i et eller flere byggeprosjekter.

1. Prosjektets mål er tydelig og godt formulert til alle parter i prosjektet

Prosjektet har et tydelig og godt formulert mål og hvordan dere kom fram til det.

2. Prosjektets mål er tydelig og godt formulert til alle parter i prosjektet

Hvilke tiltak som gjøres for at alle skal jobbe mot å oppnå prosjektets mål.

3. Valg av rett team- og realkompetanse ved bruk av intervju av nøkkelroller i prosjektet

Hvordan prosjektet har satt sammen teamet og hvordan denne utvelgelsen er gjennomført.

4. Evne til involvering av prosjektets aktører til rett tid.

Hvordan/om prosjektet har sikret at prosjektets aktører har blitt involvert til rett tid.

5. Oppstartsmøte og oppfølgingsmøter hvor samhandling er tema.

Hvordan/om prosjektet har gjennomført oppstart- og oppfølgingsmøter for å ivareta en optimal samhandling.

6. Klare grensesnitt mellom aktørene

Hvordan prosjektet sørger for å få til gode vekslinger mellom fag og mellom faser.

7. Bruk av standard kontrakt

Om prosjektet har vært tro mot standard NS-kontraktene.
Hjelpetekst: Mange konflikter i byggebransjen oppstår som følge av ubalanserte og uklare avvik fra omforente standardkontrakter. Flere aktører har egne kontraktsbestemmelser som inneholder irregulære/vesentlige avvik fra Standard Norge sine omforente standardkontrakter (NS-standardene).
Avvikene er ofte på sentrale bestemmelser som forrykker den avtalte risikobalansen som følger av standardkontraktene.

Industrialisering av byggeprosjekter

Innen dette området skal kandidatene vise hvordan man gjennom en mer industrialisert byggeprosess og gjentakelse av gode løsninger og arbeidsmetoder kan gi økt effektivitet, lønnsomhet og bærekraft. 

1. Bruk av industrialiserte løsninger og prosesser.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har brukt industrialiserte gjentagende løsninger og prosesser for å nå prosjektets mål.

2. Funksjonsbaserte kravspesifikasjoner.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har brukt funksjonsbaserte kravspesifikasjoner.

3. Bygge- og installasjons arbeider som er planlagt godt før bygging.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har jobbet med god planlegging av bygge- og installasjonsarbeider før bygging, hvor alle sentrale aktører er involvert.

4. Bruk av åpne standarder og digitale løsninger for produktsøk og logistikk.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet bruker åpne standarder og digitale løsninger for produktsøk og logistikk.

5. Bruk av andre digitale løsninger.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har brukt digitale løsninger og hvordan dette har bidratt til å nå prosjektets mål.
 

Kompetanse som konkurransefortrinn

Innen dette området skal kandidatene vise hvordan man i praksis har satt sammen og evaluert et kompetent og godt presterende team med komplementære ferdigheter, og hvordan det bidro til å nå prosjektets mål. 

1. Valg av rett kompetanse og ferdigheter hos alle prosjektets deltakere, som sikrer prosjektets mål.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har evaluert og brukt rett kompetanse og ferdigheter hos alle prosjektets deltakere for å sikre prosjektets mål.

2. Kompetansekravene skal ha særlig fokus på håndverks kompetanse, prosjektlederkompetanse og prosjekteringslederkompetanse.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har hatt særlig fokus på håndverks kompetanse og evaluering av denne.

3. Kompetansekravene skal ha særlig fokus på håndverks kompetanse, prosjektlederkompetanse og prosjekteringslederkompetanse.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har hatt særlig fokus på prosjektlederkompetanse og evaluering av denne.

4. Kompetansekravene skal ha særlig fokus på håndverks kompetanse, prosjektlederkompetanse og prosjekteringslederkompetanse.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har hatt særlig fokus på prosjekteringsleder kompetanse og evaluering av denne.

5. Valg av prosjektdeltakere med god og dokumentert relasjonskompetanse.

Hvordan tiltaket og/eller prosjektet har valgt ut prosjektdeltakere med god og dokumentert relasjonskompetanse.

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.