VB07210-1440x810

Slik takler våre utstillere koronavirusutbruddet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
I forrige uke bestemte vi oss for å finne ut hvordan det går med våre utstillere i denne utfordrende situasjonen. Vi laget derfor en undersøkelse som vi sendte ut til over 400 norske utsillere, som hadde deltatt på messen i 2017 og/eller 2019.

I undersøkelsen stilte vi spørsmål om hvordan bedriftene er påvirket av situasjonen, hvilke forventninger man har til økonomisk utvikling, etterspørsel og bemanningssituasjonen og hvordan de tenker om utviklingen i norsk byggenæring de neste to årene. I tillegg spurte vi om de hadde gjort endringer i sine markedsaktiviteter, om de hadde avbestilt deltagelse på messer og de har meldt seg på eller vurderer å melde seg på vår messe 20-23 oktober. 

Generelt er vårt inntrykk at våre utstillere er forsiktige optimister, noe som understrekes av at vi også de to siste ukene har hatt en positiv salgsutvikling.

Respondentene kom fra følgende bransjer/kategorier. Se figur under:

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Her følger resultatene av undersøkelsen

I hvilken grad har din virksomhet blitt påvirket av koronavirusutbruddet?

Av de virksomhetene som har svart på undersøkelsen oppgir 46% at de er litt eller ikke påvirket av situasjonen, 17% sier de er lite eller svært lite påvirket mens 37% sier at de har blitt påvirket mye eller svært mye av det pågående utbruddet.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Hva er dine forventninger til forretningsresultater og økonomiske utsikter for din virksomhet?

Selv om virksomhetene i praksis ikke er sterkt påvirket av situasjonen forventer de fleste en negativ økonomisk effekt for bedriften.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Har dere opplevd endring i etterspørselen. 

De negative forventingene til den økonomiske utviklingen skyldes nok i stor grad at de fleste av respondentene har opplevd en negativ endring i etterspørselen. 40% har opplevd negativ eller svært negativ utvikling i etterspørselen.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Har dere gjort endringer i bemanningen.

49% av respondentene har uendret bemanningssituasjon mens 42% har innført delvis permittering. 

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Det tyder på at virksomhetene sørger for å holde hjulene i gang og at de er i stand til å produsere, levere og distribuere sine varer- og tjenester.

I hvilken grad tror du koronaviruset vil endre aktiviteten i norsk byggenæring de kommende 2 årene. 

De fleste tror at vi vil oppleve en negativ endring i byggenæringen de kommende to årene. 34% tror aktiviteten vil få en negativ utvikling mens 45% tror vi vil få litt negativ utvikling.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Vår konklusjon er at våre utstillere har klart å opprettholde driften av egen virksomhet selv om situasjonen er snudd opp ned. De siste dagers innspill om at det må legges til rette for at byggenæringen kan opprettholde sin aktivitet vil derfor være avgjørende for at vi skal klare å øke etterspørselen. Noen positive unntak i etterspørselen finnes blant annet i varehandelen (ifølge Informasjonskontoret for farge og interiør, IFI) som faktisk på enkelte områder opplever økt etterspørsel i privatmarkedet. 

Videre spurte vi om hvordan det pågående utbruddet har påvirket bedriftens markedsaktiviteter, deltagelse på messer og hvordan de vurderer eventuell deltagelse på Bygg Reis Deg neste år.

Har dere justert markedsplaner og aktiviteter?

Av de virksomhetene som har besvart undersøkelsen er det 52% som har gjort betydelig justeringer mens 32% snart vil justere sine markedsplaner- og aktiviteter.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Har dere avlyst deltagelsen på messer i år?

66% har avlyst en eller flere messedeltagelser i år.  

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Har dere bestilt plass på Bygg Reis Deg 20-23 oktober 2021.  

9 av 10 sier de har bestilt eller vurderer å melde seg på Bygg Reis Deg 2021.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27.03.2020

Vi tenker det er naturlig at man justerer markedsaktivitetene når etterspørselen reduseres og bemanningen i stor grad opprettholdes. Når det gjelder at mange har avlyst sin messedeltagelse og at flere vurderer deltagelse på Bygg Reis Deg gjenspeiler det våre opplevelse av at vi har mottatt flere bestillinger de siste to ukene og at vi nå har solgt mer enn 60% av utstillingsarealet (status pr 30.3.2020). Dette tyder på at det blir enda mer aktuelt å delta på kommende messer for å få vist frem sine siste nyheter, innovative løsninger, møte nye kunder og ikke minst ta vare på eksisterende kunder.

Om Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg arrangerer en messe annethvert år som samler over 500 utstillere og 40.000 faginteressert publikum og profesjonelle fra byggenæringen. 80% av utstillerne er norske. Til de som enda ikke har bestilt plass er det bare å ta kontakt på brd@byggreisdeg.no

Om undersøkelsen

I perioden 26/3-20 kl 12.00 til 27/3.20 kl 16.00 ble det gjennomført en undersøkelse blant 453 norske utstillere på Bygg Reis Deg. Det var totalt 71 respondenter hvilket tilsvarer 15,6% av de spurte. Det er brukt en 7 punkt skala som er som følger: 1=svært negativ, 2= negativ, 3 = litt negativ,  4 = nøytral, 5= litt positiv, 6= positiv, 7= svært positiv. 

Materialet kan benyttes fritt ved å oppgi Bygg Reis Deg som kilde. Ny undersøkelse vil bli utarbeidet om 14 dager.

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.