Program Scene 4 i hall E – fredag 18. oktober

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hva man gjerne vil vite om merverdiavgift, men ikke tør spørre Skatteetaten om

→ Fredag 18. oktober – 10:00 – 10:30
→ Scene 4 i hall E
Vi bidrar til å vise hvordan man håndterer momsen på best mulig måte.
Arrangør: Advokatfirmaet NOVA

Fra matematiske algoritmer til vakre bygningsprodukter

→ Fredag 18. oktober – 10:30 – 11:00
→ Scene 4 i hall E
Nok data til trykk på store flater – Byggebransjen er i drastisk endring, hvor digitalisering og automatisering gir oss nye og bedre produkter. Denne utviklingen endrer alt fra den kreative prosess til selve produksjonen og den menneskelige faktor blir minimert til kode. Vi lever i fremtiden og den er i høy grad robotisert.
Arrangør: Bergstrøm

Digitalisering fordi du vil og kan, ikke fordi du må

→ Fredag 18. oktober – 11:00 – 11:30
→ Scene 4 i hall E
Vi løser kommunikasjonsutfordringene på den enkleste og raskeste måten. Rett i tegning, fra byggeplassen til hver enkelt håndverker.
​​Vernerunder, overleveringer og KS-dokumentasjon kan nå gjøres nesten like enkelt som «Snapchat» Feil og mangler som «bygges inn» gir store forsikringsskader, forsinkelser, endringer og tillegg koster milliarder, og det er kundene som må ta regningen. Men alt kan ikke måles i tid og penger. Miljøet er den største taperen, for det må hentes ut mer råvarer, brukes mer energi til produksjon, drivstoff til transport og energi til montering. Det som er ødelagt må rives ned, kjøres bort, destrueres og «lagres»
Arrangør: Checkd

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – en plattform for samarbeid, innovasjon og verdiskaping

→ Fredag 18. oktober – 11:30 – 12:00
→ Scene 4 i hall E
Design og Arkitektur Norge har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet utarbeidet et nasjonalt smartby-veikart. Kjernen i veikartet er et sett med målbilder og prinsipper som kommuner og andre aktører kan jobbe etter for å fremme utviklingen av bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.
Arrangør: DOGA

Herfra til evigheten -Bærekraftig byggenæring – byggeboom eller byggebom?

→ Fredag 18. oktober – 12:00 – 13:00
→ Scene 4 i hall E
Fremtidig knapphet på råvarer er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av biologisk mangfold, de helt sentrale utfordringene vi står overfor, både som næringsaktører og som samfunn. Disse utfordringene henger sammen – og de må løses. Det er en forutsetning for å kunne innfri nær sagt alle FNs bærekraftsmål, direkte eller indirekte. Det kreves incitamenter for å løse disse utfordringene. Incitamentene vil delvis kommer fra myndigheter, nasjonalt og internasjonalt, og de vil delvis oppstå gjennom markedsmekanismene. Kun om disse to faktorene spiller sammen, vil vi lykkes. Det skal lønne seg å opptre bærekraftig. Selv om næringsaktører gjennomfører sine primære funksjoner, skal de fases ut hvis dette ikke skjer på en bærekraftig måte. En aktør innenfor byggenæringen skal ikke kunne fortsette hvis det innebærer at (potensielle) råstoffer/materialer kvalitetsforringes, fragmenteres, deponeres eller spres på en slik måte at de blir utilgjengelige for fortsatt produksjon. En næringsaktør har kun livets rett dersom hele samfunnsoppdraget fullføres, dvs. leverer merverdi i form av produkter og tjenester – på en fullt ut bærekraftig måte. Det er dette vi sikrer gjennom standarder og oppfølging av disse.
Arrangør: Standard Norge

Den sikre byggeplassen!

→ Fredag 18. oktober – 13:00 – 13:30
→ Scene 4 i hall E
Hva bør gjøres for å redusere antall fallulykker og skader ved bruk av sag.
Arrangør: Arbeidstilsynet

Miljødokumentasjon av byggevarer til bruk i BREEAM- NOR prosjekter

→ Fredag 18. oktober – 13:30 – 14:00
→ Scene 4 i hall E
Seminaret belyser hvordan valg av miljøvennlige byggevarer under planlegging og innkjøp kan gjennomføres. Dette bidrar til at man effektiviserer og kvalitetssikrer valg av miljøvennlige byggevarer, samt effektiviserer innkjøps-prosesser. Seminaret er beregnet på ​entreprenør, byggmestre, rådgivere og arkitekter.
Arrangør: Norsk Byggtjeneste

Hvordan imøtekomme de stadig strengere kravene for å motvirke arbeidskriminalitet og samtidig styrke HMS-arbeidet på en effektiv måte?

→ Fredag 18. oktober – 14:00 – 14:30
→ Scene 4 i hall E
Bedre kontroll og enkel tilgang på nødvendig dokumentasjon som er relevant for bekjempelse av svart arbeid, evakueringstilfeller og HMS-arbeid:
Personer – du kontrollerer hvem som til enhver tid er inne på din byggeplass, at vedkommende arbeider under riktig forhold og gir tilgang til hvor vedkommende kan komme inn og når vedkommende kan passere inn/ut.
Entreprenører: Du får kontroll over dine underentreprenører, mulighet til å organisere ditt underentreprenørhierarki med oversikt over personer og innleide, samt kontrollere at de etterkommer sine krav i forhold til forsikringer til ansatte og skatteplikter.
Arrangør: Infobric

Håndverkerens våtroms Veileder – HVV. Håndverkerens valg av våtromskompetanse

→ Fredag 18. oktober – 14:30 – 15:00
→ Scene 4 i hall E
Unngå feil og skader på våtrommet. Bygg riktige bad ved hjelp av Håndverkerens Våtroms Veileder.
Arrangør: Byggmesterforbundet

Maxbo Proff Byggeplasstjenester – Unngå stans i byggeprosessen

→ Fredag 18. oktober – 15:00 – 15:30
→ Scene 4 i hall E (Flyttet til D03-08)
Byggeplasstjenester leverer spisskompetanse innen verktøy, festemidler, HMS utstyr m.m. på byggeplass – sparer utbygger for tid, sikrer god fremdrift, dokumentasjon og gir et mer lønnsomt byggeprosjekt
Arrangør: Maxbo Proff

Maxbo Proff MinBedrift – få en mer effektiv og lønnsom arbeidsdag

→ Fredag 18. oktober – 15:30 – 16:00
→ Scene 4 i hall E (Flyttet til D03-08)
Løsningen gir bedre planlegging, full oversikt og bedre gjennomføring av alle byggeprosjekt
Arrangør: Maxbo Proff

Samhandling og koordinasjon på byggeplass med Fonn

→ Fredag 18. oktober – 16:00 – 16:30
→ Scene 4 i hall E
Bedre samhandling og koordinasjon på byggeplass.
Arrangør: Fonn Byggemappen

«Byggelig» – Beste praksis enkelt og raskt… når du trenger det

→ Fredag 18. oktober – 16:30 – 17:00
→ Scene 4 i hall E
Lønnsomhet og konkurransekraft – Bygg21 inviterer alle til å bli med i det gode selskap for bruk av beste praksis. Ansatte, kunder og andre vil sette pris på det.
Arrangør: Maxbo Proff
 

Bygging/rehabilitering av bad skaper ofte problemer. Hvordan unngår vi det?

→ Fredag 18. oktober – 17:30 – 18:00
→ Scene 4 i hall E
Få veiledning i hvordan du bestiller og sikrer bruk av rett personell og riktige produkter for å unngå feil og skader på badet. Seminaret passer for privatpersoner som skal pusse opp eller få bygget nytt bad/våtrom.
Arrangør: Byggmesterforbundet

Fysisk objektsikring – Produkter utviklet for trykk, skudd og eksplosjonssikring

→ Fredag 18. oktober – 18:00 – 18:30
→ Scene 4 i hall E
Krav til objektsikring ift den nye sikkerhetsloven og objektsikringsforskriften.
Arrangør: Rapp Bomek

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.