BRD_Forsider_Nett_1920x8004

Program Hovedscene i hall A – torsdag 21. oktober

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Er Norske standarder en fordel eller hemsko for å øke levetiden på våre betongkonstruksjoner?

→ Torsdag 21.oktober kl 10.00 – 10.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Mapei

Målgruppe: Byggherrer og prosjekterende av betongkonstruksjoner innen bygg og anlegg.

De aller fleste betongkonstruksjoner innen bygg og anlegg bygges i henhold til krav som finnes i en Norske Standard, og med det ligger det en forventing at prosjektert levetid skal oppnås. I mange tilfeller er dette riktig, men det er et tilbakevendende tema at feil og mangler fører til betydelig redusert levetid. Dette tema er kanskje blitt enda mer aktuelt i et bærekraftsynspunkt hvor det å rehabilitere og gjenbruke konstruksjonene kan være et middel på å redusere avtrykket vårt. Foredraget bruker noen konkrete eksempler innen både bygg og anlegg for å illustrere at vi kan oppnå betydelig lengre levetid med å ta utradisjonelle valg av løsninger under prosjekteringsfasen – samt å være bevist på et preventivt vedlikehold.

Foredragsholdere: Paul Stavem

Fra kalkyle til ferdig prosjekt med digitale hjelpemidler som «snakker sammen

→ Torsdag 21.oktober kl 10.30 – 10.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Byggmesterforbundet

Målgruppe for innlegget: Seminaret er spesielt innrettet for små og mellomstore byggeprosjekter. Passer for produsenter, varehandelen, prosjekterende og utførende i næringen.

Digitalisering og sporbarhet i byggeprosessen er blitt stadig viktigere, både for å oppfylle myndighetskrav, og for å sikre en god flyt i byggeprosjektene. Vi beskriver våre forventninger til hvordan smarte digitale verktøy kan ta vare på og gjenbruke data gjennom hele prosessen, spesielt i små og mellomstore byggeprosjekter. Det gjelder kalkulasjon, kontrakt, byggesøknad, prosjektplanlegging, produktdata, klimaregnskap, timeregistrering, HMS/KS, FDV, lønn, prosjektregnskap og etterkalkyle.

Foredragsholder: Nils Jørgen Brodin, fagsjef Byggmesterforbundet

Lobas Solar; sol og sikkerhet for framtiden

→ Torsdag 21.oktober kl 11.00 – 11.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Lobas

Målgruppe: Blikkenslagere/taktekkere/Beskrivende byggingeniører/ solcellemontører

LOBAS® har i lang tid vært markedsledende i Norge på taksikring, vi bruker nå denne erfaringen med å komme med vårt unike innfestesystem for solcellepaneler. Våre innfesteløsninger for solcelle både på flate tak og skråtak er tilpasset nordisk klima i samarbeid med Sintef. Vi gir kunden muligheten til å integrere både fallsikring og snøsikring i systemet.

Foredragsholdere: Kristian Loeshagen

Hultafors

→ Torsdag 21.oktober kl 11.30 – 11.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Hultafors

Befaringer gjort enkelt

→ Torsdag 21.oktober kl 12.00 – 12.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: CHECKD

Målgruppe: Alle som «ser på ting», gir og får oppgaver i BAE næringen.

CHECKD hjelper byggebransjen med å bli kvitt uvanene sine. Bransjen har brukt «penn og papir» siden vi bygde pyramidene, og det fungerer ikke når flere bygger sammen. Vi kan ikke sette et plaster på såret, vi må rive av plasteret og få såret til å gro… Fjerne uvaner og lage nye gode vaner!

Foredragsholdere: Daglig leder og forenklenksevangelist, Tom-Erik von Krogh-Martinsen 

Industrieventyret til Spilka gjentar seg

→ Torsdag 21.oktober kl 12.30 – 13.00
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Spilka Building Solutions AS

Målgruppe: Entreprenører, arkitekter, byggherrer og det offentlige

Her får du den gode grûnderhistorien fra 1933 og frem til i dag. Design, nyskaping og utvikling har alltid stått sentralt hos Spilka, og for 60 år siden revolusjonerte vi vindusmarkedet med lanseringen av H-vinduet. Nå revolusjonerer vi markedet igjen, med en fantastisk løsning for fasademarkedet. 

Vårt nye fokusområde er nemlig smarte og bærekraftige byggesystem for byggebransjen. Dette er løsninger som er designet for ombruk, og vi fokuserer på bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom hele verdikjeden.

Vår første lansering er et patentert festesystem som revolusjonerer måten fasadeplater monteres på. Systemet kombinerer svært lang levetid med en rekke fordeler for entreprenør, huseier og ikke minst miljøet. Vårt system får slutt på kostbare og tidkrevende reklamasjoner, siden det eliminerer kilder til råte- og vannskader i fasader. Systemet er skruefritt og klipsbasert, noe som gjør at termiske bevegelser i fasaden ikke blir et problem. Samtidig halveres monteringstiden på platefasader. På toppen av det hele tilbyr vi 60 års garanti. 

For godt til å være sant tenker du? Møt opp og få med deg denne fantastiske bærekraftige innovasjonsnyheten!

Foredragsholdere: Roger Helgesen

Norsk Byggtjeneste

→ Torsdag 21.oktober kl 13.00 – 13.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Norsk Byggtjeneste

DIBK

→ Torsdag 21.oktober kl 14.00 – 14.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: DIBK

Bygg Rygg – økt kunnskap om muskel og skjelettplager for ledere, tillitsvalgte og verneombud

→ Torsdag 21.oktober kl 14.30 – 15.00
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: EBA

Målgruppe: Ledere, Tillitsvalgte, Verneombud, Andre innenfor HR og BHT. 

 • Muskel- og skjelettsmerter er den helseplagen som rammer flest og koster samfunnet mest
 • Slike smerter er den største enkeltårsak til sykmeldinger
 • Økt kunnskap gir økt mulighet for å forebygge og mestre muskel- og skjelettplager mest mulig hensiktsmessig – og det er lønnsomt!!
 • Bevissthet rundt egen rolle og påvirkning i arbeidsmiljøet, økt kompetanse ved gjennomføring av samtaler med ansatte
 • Nærvær på arbeidsplassen og god ledelse henger sammen
 • Økt lederkompetanse gjennom innføring i grunnleggende praktisk ledelse og økt forståelse for lederrollen
 • Økt trygghet i lederrollen og motivasjon til å lære og utvikle seg videre

Foredragsholdere: Marita Nordskog

Fokus på gode bygg for sosial bærekraft

→ Torsdag 21.oktober kl 15.00 – 15.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Glava

Målgruppe: Arkitekter, offentlige og private byggherrer, samt entreprenører

Visste du at 70% av kontormedarbeidere er misfornøyd med lydforholdene på jobben? Eller at mange skoleelever går glipp av opp mot halvparten av det læreren sier gjennom dagen? Begge disse, og en lang rekke andre eksempler er gode argumenter for å fokusere på lydforholdene da man planlegger, bygger og rehabiliterer. Som arbeidsgiver kan du redusere sykefravær eller øke produktiviteten blant dine ansatte, ved å bygge gode lydmiljøer. Menneskekroppen trives aller best ute i naturen. Det er fordi vi opprinnelig er skapt for å oppholde oss ute og forholdet oss til naturlig lys, lyd og luft. Ved å fokusere på dette når vi bygger innendørsmiljøer, gir vi menneskene som bruker byggene forutsetninger for å ha det bra. I gode innendørsmiljøer jobber vi bedre, kommuniserer bedre og sover bedre. For å lykkes med dette, må riktige instanser involveres for å fremme brukernes behov til bruken av bygget. Fokus på myke verdier gir økt sosial bærekraft.

Foredragsholdere: Halvor Berg

Smarte bygg/hus & SMARTE Kraner

→ Torsdag 21.oktober kl 15.30 – 16.00
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Oras Armatur

Målgruppe: Forbruker, rørlegger, interørarkitekt, arkitekt, prosjekt og detaljhandel

Her vil Siw Asplund snakke om bærekraft, miljø, design, kvalitet og håndhygiene. Oras har produkter innenfor alle disse områder som tar hensyn til tiden vi lever i. Deres produkter er ikke bare bærekraftige, de har den perfekte kombinasjonen av funksjonalitet, design og ikke minst kvalitet. De vil også vise dere noen av sine  produktnyheter, som akkurat har blitt lansert.

Foredragsholdere: Siw Asplund

Næste generation af solavskjermning til nybygg og rehabiliteringer i Norge.

→ Torsdag 21.oktober kl 16.00 – 16.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: MicroShade

Målgruppe: Arkitekter, bygningsingeniører, contractors, bygningesejere, glass manufacturers

MicroShade lancerer nu en ny og banebrydende solafskærmningsløsning, der kombinerer de bedste egenskaber fra coatings og mikrolameller:

 • Naturlig farvegengivelse
 • Ingen begrænsninger for størrelse og form
 • Frit udsyn til omgivelserne – hele året
 • Blokere op til 97% blokering af det direkte sollys
 • nemme at installere
 • reducerer behovet for køling 
 • ingen styring eller vedligehold

Med MicroShade Film® vil MicroShade sænke omkostningerne til rehabiliteringer og nybygg reduceres betragtelig. Det vil nu være muligt for bygherre, arkitekter og entreprenører at opfylde de mange modsat rette krav i TEK 17 blot ved at installere ruder med MicroShade Film®

Foredragsholdere: Christian Lygum

Derfor har Norgeshus bransjens beste arbeidsmiljø

→ Torsdag 21.oktober kl 16.30 – 16.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Norgeshus

Målgruppe: Alle som bryr seg om arbeidsmiljø

Great Place to Work® har fem år på rad kåret Norgeshus til et av Norges og Europas beste arbeidsmiljø. En av bærebjelkene i Norgeshus er å være best på folk. Vi anser det som vårt samfunnsansvar å skape arbeidsplasser der folk trives, utvikles og føler seg trygge. I bransjer der tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er utfordrende er dette essensiell for å overleve. Vi forteller vår historie, mer om hvorfor arbeidsmiljøet er viktig og hvordan vi jobber for å få til den aller beste arbeidshverdagen for våre 1600 ansatte. Vi vet at godt arbeidsmiljø er økonomisk for både ansatte, bedriften og samfunnet!

Foredragsholdere: Dag Runar Båtvik og Vivi Fuhr Hjelde

Utdeling av Glassprisen 2021

→ Torsdag 21.oktober kl 17.00 – 17.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Glass- og fasadeforeningen

Målgruppe: Alle

Hedersprisen «Glassprisen» er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsrådet i foreningens tidsskrift Glass & Fasade.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlige fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

For å sikre at «Glassprisen 2021» får den nødvendige faglige kredibiliteten fortsetter vi det gode samarbeidet med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

Denne gang har vi knyttet til oss universitetslektor Jonas Gunerius Larsen og 1. amanuensis Christine Petersen ved AHO som samarbeidende arkitekter.

Samarbeidet skal munne ut i en god nominasjonsprosess og et godt juryarbeid.

– Det er viktig for oss som bransjeorganisasjon å jobbe enda tettere sammen med studentmiljøer bestående av fremtidens bransjefolk. Vi holder dessuten forelesninger både på Høgskolen i Agder og Bergen Arkitekthøgskole, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen Bjørn Glenn Hansen.

Re Flux

→ Torsdag 21.oktober kl 17.30 – 17.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Studio 17

Målgruppe: Byggenæring, arkitekter og bygg interesserte

Hvordan kan vi bo stadig tettere i byen, men samtidig være privat? Hvordan kan vi bevare behovet for dagslys når vi må bygge tettere og høyere? Hvordan kan man fortsette å bo i den samme leiligheten etter som livet endrer seg?

I forbindelse med utstillingen Urban Ecologies på Rom for Kunst og Arkitektur, med støtte fra Glass og fasadeforeningen, ble det bygget en steds spesifikk romlig installasjon i glass, RE FLUX. Installasjonen undersøkte hvordan materiale glass har egenskaper til å både avgrense og åpne opp.  Begrepet konvidere ble diktet opp, og beskriver en romlig handling som både knytter sammen og deler opp. Ordet består av kon (som betyr “med”) og dividere. Et konvidert rom er mer enn bare et mellomrom; rommet bringer lyset videre og skaper kontinuitet ved å lukke seg.

Foredragsholdere: Christine Petersen og Jonas Gunerius Larsen

«Verdens beste byggematerialer i klimakampen»

→ Torsdag 21.oktober kl 18.00 – 18.25
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Glass- og fasadeforeningen

Målgruppe: Entreprenører, RIBs, Arkitekter, eiendomsutviklere, byggherrer

Det mangler ikke på meninger om midlene for å nå klimamålene. For et helt næringsliv åpner det for nye muligheter. Om disse mulighetene skal det konkurreres før det skal foretrekkes. Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter tilvirker og tilbyr «verdens beste byggematerialer». Jeg skal gi deg et innblikk i hvorfor våre produkter blir avgjørende for kortsiktig måloppnåelse i klimakampen. Og om våre krav og forventninger til de som skal bestemme rammebetingelsene på veien mot målet. Politikerne. Slik at det blir klimaet som vinner kampen for å redde klimaet.
Foredragsholder: Bjørn Glenn Hansen, direktør Glass og Fasadeforeningen

Riktig brannsikring i henhold til loven

→ Torsdag 21.oktober kl 18.30 – 19.00
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Norske Porter

Målgruppe: Entreprenører, prosjekterende rådgivere, prosjekt ledere, arkitekter, ingeniører og byggherrer

Det er svært viktig å sikre bygninger mot brann for å redde liv. Bruk av riktig brannbeskyttende porter og dører og riktig tolkning av gjeldene lovverk er derfor essensielt. Vi gir en innføring i den europeiske normen 16034 som har vært gjeldene i Norge de siste årene, og forklarer hvordan man sikrer at man benytter seg av lovlig omsatte brannprodukter.

Foredragsholdere: Claus Prang og/eller Carsten Francke 

Bygg miljøvennlig med massivtre!

→ Torsdag 21.oktober kl 19.00 – 19.55
→ Hovedscene i Hall A

Arrangør: Massivtre

Målgruppe: Entreprenører, utbyggere, byggmestere, eiendomsutviklere, privat kunder for hus og hytter, arkitekter, ingeniører.

Massivtre begynner å bli en meget aktuell byggemåte for små og store prosjekter rundt i Norge. Vi har igjennom mange år innhentet erfaring fra mange typer bygg, og har opparbeidet oss unik erfaring ved bruk av massivtre. 

Vi ønsker med dette innlegget og informere om fordelene ved å bruke massivtre og vise eksempler på hvordan det er brukt i forskjellige prosjekter.

Foredragsholdere: Tor Øystein Osa Michalsen

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.