_VB07199

Positiv tendens blant Bygg Reis Deg sine utstillerne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Før påske bestemte vi oss for å finne ut hvordan det går med våre utstillere under koronasituasjonen. Vi laget derfor en undersøkelse som vi sendte ut til over 400 norske utsillere, som hadde deltatt på messen i 2017 og/eller 2019. Nå har vi gjennomført andre del av undersøkelsen og den viser en positiv utvikling.

Bygg Reis Deg AS har nå avsluttet sin andre undersøkelse som forsøker å beskrive tilstanden for våre utstillere som følge av Koronasituasjonen. Vi har i to undersøkelser stilt spørsmål om hvordan bedriftene er påvirket av situasjonen, hvilke forventninger man har til økonomisk utvikling, etterspørsel og bemanningssituasjonen og hvordan de tenker om utviklingen i norsk byggenæring de neste to årene. I tillegg spurte vi om de hadde gjort endringer i sine markedsaktiviteter, om de hadde avbestilt deltagelse på messer og om de har meldt seg på eller vurderer å melde seg på vår messe 20-23 oktober. 

Det er tydelig at våre utstillere ser mer positivt på situasjonen nå enn før påske sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS. Vår rolle blir å heie på byggenæringen akkurat som vi gjorde da Bygg Reis Deg ble etablert i 1954. Den gangen skulle landet bygges opp etter krigen og denne gangen skal vi få fart på samfunnet og byggenæringen etter Koronasituasjonen avslutter Nybø

Nå har vi klart resultatene etter den andre undersøkelsen og disse viser en klar positiv tendens fra den første undersøkelsen. Selv om mange fortsatt har store utfordringer og det er endel permitteringer virker det som at bedriftene er klare for å få fart på Norge og at byggenæringen har klart å holde hjulene igang. Hos enkelte er det også en positiv utvikling spesielt i privatmarkedet.

Respondentene kom fra følgende bransjer/kategorier. Se figur under:

Her er oversikt over hvilken bransje bedriftene representerte i de to undersøkelsene.

Her følger resultatene av undersøkelsen

I hvilken grad har din virksomhet blitt påvirket av koronavirusutbruddet?

Av de virksomhetene som har svart på undersøkelsen oppgir nå 55% at de er litt eller ikke påvirket av situasjonen, 17% sier de er lite eller svært lite påvirket mens 28% sier at de har blitt påvirket mye eller svært mye av det pågående utbruddet. Dette er en forbedring av resultatene fra før påske og viser at påvirkningen ikke har vært så stor som først antatt.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Hva er dine forventninger til forretningsresultater og økonomiske utsikter for din virksomhet?

Virksomhetene ser fortsatt for seg en negativ økonomisk effekt for bedriften, men den er betydelig redusert fra forrige undersøkelse. Nå ser vi at andelen virksomheter som forventer å oppleve en negativ eller svært negativ økonomisk utvikling er redusert fra 45% til 26%.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Har dere opplevd endring i etterspørselen. 

Vi ser at endringen i etterspørselen også har beveget seg i positiv retning. Før påske var det en andel på 40% som hadde opplevd negativ eller svært negativ utvikling i etterspørselen. Denne andelen er redusert til 23% etter påske. I tillegg ser vi at 9% har litt positiv utvikling mens 3% opplever svært positiv utvikling i etterspørselen.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Har dere gjort endringer i bemanningen.

Når vi ser på bemanningssituasjonen er det nå en økning i andelen bedrifter som har permittert alle ansatte fra 4 til 12%, men det er en større reduksjon i andelen som har delvise permitteringer. Det bidrar til at det nå er 51% av respondentene som har uendret bemanningssituasjon mens 35% har innført delvis permittering. 

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

På linje med besvarelsene før påske tyder dette på at virksomhetene sørger for å holde hjulene i gang og at de er i stand til å produsere, levere og distribuere sine varer- og tjenester som tidligere.

I hvilken grad tror du koronaviruset vil endre aktiviteten i norsk byggenæring de kommende 2 årene. 

De fleste tror fortsatt at byggenæringen vil oppleve en negativ utvikling, men tendensen er betydelig mer positiv enn før påske. Nå er det kun 17% som tror at næringen vil få en negativ eller svært negativ utvikling, mens 48% tror vi vil få litt negativ utvikling. Vi ser av svarene at det nå er 14% som ser for seg en litt positiv eller positiv utvikling etter denne situasjonen.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Vår konklusjon er at de bedriftene som har besvart undersøkelsen ser lysere på fremtiden etter påske enn før påske. Det kan se ut til at etterspøselen ikke er redusert så kraftig som de første dagene og at bedriftene gjennom tiltak og redningspakker fra myndighetene ser at fremtidsutsiktene er lysere enn først antatt. Nå gjelder det at vi sammen får fart på Norge så raskt som mulig.

Videre spurte vi om hvordan det pågående utbruddet har påvirket bedriftens markedsaktiviteter, deltagelse på messer og hvordan de vurderer eventuell deltagelse på Bygg Reis Deg neste år.

Har dere justert markedsplaner og aktiviteter?

Her ser vi at andelen som har gjort betydelige justeringer har gått ned fra 52% til 43% og at andelen som ikke har justert sine planer har økt fra 13% til 23%. Det skulle tyde på at flere ser for seg at situasjonen normaliseres, men at det er behov for å justere kursen for å få fart på virksomhetene igjen.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Har dere avlyst deltagelsen på messer i år?

Andelen bedrifter som har måttet avlyse en eller flere messedeltagelser i år er nå økt fra 66% til 75%. Det skulle tyde på at det vil være et stort behov for å møte sine kunder ansikt til ansikt når det igjen åpnes for slike arrangementer.   

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Har dere bestilt plass på Bygg Reis Deg 20-23 oktober 2021.  

Vi ser at det også i den andre undersøkelsen er 9 av 10 som sier de har bestilt eller vurderer å melde seg på Bygg Reis Deg 2021.

Kilde: Bygg Reis Deg undersøkelse 27/3 og 17/4 – 2020.

Vi tolker det dit hen at det er mange som snur seg etter den til enhver tid gjeldende situasjonen og justerer sine markedsaktiviteter, men at mange ser at de også kan fortsette med flere av de planene de opprinnelig hadde lagt. Det faktum at 75% har opplevd at de ikke kan vise seg frem på messer i år skulle tyde på at det blir enda viktigere og enda mer aktuelt å delta på kommende messer for å få vist frem sine siste nyheter, innovative løsninger, møte nye kunder og ikke minst ta vare på eksisterende kunder.

Om Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg arrangerer en messe annethvert år som samler over 500 utstillere og 40.000 faginteressert publikum og profesjonelle fra byggenæringen. 80% av utstillerne er norske. Til de som enda ikke har bestilt plass er det bare å ta kontakt på brd@byggreisdeg.no

Om undersøkelsene

Den første undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26/3-20 til 27/3.20. Den andre undersøkelsen ble gjennomført i perioden 15/4-20 til 17/4-20. Det var en svarprosent på totalt 71 (15,6%) respondenter i den første og 75 (16,7%) i den andre undersøkelsen.

Det er brukt en 7 punkt skala som er som følger: 1=svært negativ, 2= negativ, 3 = litt negativ,  4 = nøytral, 5= litt positiv, 6= positiv, 7= svært positiv. 

Materialet kan benyttes fritt ved å oppgi Bygg Reis Deg som kilde.

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.