nye forretningsmodeller

Nye forretningsmodeller for byggenæringen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det Norske Byggemøtet sin topplederkonferanse har som mål å samle toppledere på tvers av bransjer i byggeprosessen for å gi dem inspirasjon og innsikt i hvordan man kan utvikle en mer produktiv, lønnsom og bærekraftig fremtid for næringen generelt og sin egen bedrift spesielt.

I år skal vi blant annet diskutere en rapport som Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge sammen med Æra Strategic Innovation har utarbeidet for å se på mulighetene for fremtidens byggenæring. Her vil Tor Inge Hjemdal i DOGA innlede med å belyse hvordan nye forretningsmodeller kan bidra til at Byggenæringen kan bli den avgjørende motoren i det grønne skiftet ved å ta det store innovasjonsspranget nå.

For at man skal få størst mulig utbytte av sin deltagelse og ha et godt grunnlag for å kunne delta i diskusjonen anbefaler vi at man setter seg inn i rapporten hovedpunkter. Nedenfor kan du lese Tor Inge Hjemdal sine kommentarer og se rapporten i linken nederst i artikkelen. Rapporten har resultert i fire forslag til hvordan morgendagens forretningsmodeller for byggenæringen kan se ut og her følger Tor Inge sine kommentarer:

1. Leasing: Hvordan kan produktet være en tjeneste?

Heisen og lyset kan leases. Det kan også alle de andre produktene som har kortere levetid enn byggets skjelett. Produktene kan gjøres om til tjenester og bidra til at levetiden til bygget forlenges, ved at leverandøravtaler følger bygget, ikke leietager. Høyere kvalitet på materialer og bygningskomponenter velges fordi leverandøren sitter med ansvaret i hele produktets levetid og belønnes dermed for god kvalitet. Det blir mindre behov for utskifting og oppussing.

Finansieringsbehovet vil også endres da investeringen flyttes fra kapitalkostnad til driftskostnad, som frigjør investeringskapital for investeringer i andre mer kapitalkrevende deler av prosessen, for eksempel rehabilitering. Leasing kan også være en pådriver for at produktene får bedre kvalitet, da de kan gjenbrukes i andre bygninger. Ved høy kvalitet er det mulig med flere livssykluser for materialer og komponenter om de er designet modulært slik at de kan gjenbrukes flere ganger.

2. Lisensiering: Hvordan kan vi sammen skape og videreutvikle nye løsninger?

En del løsninger og komponenter i bygg er i utgangspunktet like. Det er en rekke grunner til det, blant annet offentlige krav og forskrifter. Fremfor å prosjektere de samme løsningene fra grunnen av hver gang, kan du basere din nye løsning på noe som allerede er utviklet. En trapp er et godt eksempel. Ved en lisensiering kan løsning kjøpes, tilpasses ditt prosjekt, videreutvikles og tilbys som nye løsninger ut i markedet igjen. Ved å jobbe sammen om utvikling av gode løsninger, får vi en mer åpen verdikjede. Dette frigjør også ressurser for ytterligere nytenkning, både for den enkelte og for hele bransjen.

3. Design for gjenbruk og resirkulering: Hvordan kan vi skape økosystemer som sikrer maksimal utnyttelse av ressursene?

Det er store gevinster å hente i standardisering og systematisering.

Gjenbruk og resirkulering er nødvendig for å reversere utviklingen der produkter og bygg er designet for bruk og kast. Vi må i enda større grad enn i dag designe for gjenbruk og resirkulering. Dette gjelder byggene våre, men også materialer og komponenter, transport og produksjonsmetoder. Næringen gjør en del på dette området allerede, men det er store gevinster å hente i standardisering og systematisering.

4. Effektkontrakter: Hvordan kan vi samarbeide for å øke samfunnseffekten av prosjektene?

Tror vi at vi vil bruke kontoret mindre etter coronakrisen?

Det må bli større oppmerksomhet om hvilken samfunnseffekt et byggeprosjekt har. Positiv samfunnseffekt er noe en rekke aktører får til i fellesskap. Samarbeid og felles eierskap blant de involverte fordrer andre typer kontrakter og risikotagning, og vil flytte oppmerksomheten fra selve byggeprosjektet til effektene prosjektet har for samfunnet. Når vi bygger fengsler, for eksempel, bør vi ha fokus på å forebygge tilbakefall blant innsatte. Og når vi lager uterom, bør vi ha fokus på hvilken effekt det vil ha for kriminaliteten i området. Effektkontrakter vil bidra til at vi tenker nytt og ikke lenger business as usual.

Byggenæringen kan bli den avgjørende motoren i det grønne skiftet ved å ta det store innovasjonsspranget nå! Disse fire skissene til nye forretningsmodeller kan være en start. DOGA og de andre aktørene i virkemiddelapparatet står klare til å bistå og være med i denne viktige omstillingen til en mer bærekraftig byggenæring.

Se hele kortversjonen av rapporten her: https://doga.no/globalassets/pdf/kortversjon—fremtidens-forretningsmodeller-i-byggebransjen.pdf

Meld deg på Det Norske Byggemøtet her:

Flere nyheter

Lydisolerende glass

Veileder for valg av lydisolerende glass

Glass og Fasadeforeningen er ute med en rykende fersk veileder. Veilederen har som formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.