Det Norske Byggemøtet 2017

Program for Det Norske Byggemøtet 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det Norske Byggemøtet avholdes på Meet Ullevål i Meet salen, kl 10.00 – 16.00, onsdag 17.oktober 2018 . 
Det Norske Byggemøtet er en møteplass for de bedrifter og bedriftsledere som ønsker og har tro på at økt samarbeid mellom de ulike aktørene i byggeprosessen kan  øke produktiviteten og dermed styrke konkurransekraften innen norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring. Her skal vi inspirere, motivere til dialog og bidra til at vi blir verdens mest bærekraftige byggeindustri.
Her vil du få et innblikk i «beste praksis» fra bygge- og eiendomsbransjen i Norge, tips om hvordan man legger en bærekraftig strategi og innsikt i internasjonale trender.

Dagens konferansier er Cilia Holmes Indahl.


Cilia Holmes Indahl er bærekraftsdirektør i Aker BioMarine, som nylig ble kåret til Europas mest innovative selskap. Hun er også Co-Founder av Sustainability Hub Norway og fagekspert på bærekraftige forretningsmodeller.
 
 

kl 10.00 ønsker styreleder i Bygg Reis Deg, Carl Otto Løvenskiold velkommen.

Carl Otto Løvenskiold ønsker velkommen til Det Norske Byggemøtet 2018. Løvenskiold er leder av styret i Bygg Reis Deg AS og er en av initiativ tagerne til at selskapet ønsker å bidra til en utvikling av hele byggenæringen.

kl 10.10 Veien videre for byggenæringen

Jon Sandnes er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), som er den ledende interesseorganisasjonen for byggenæringen. BNL er paraplyorganisasjon for 15 bransjer med over 4000 medlemsbedrifter og mer enn 70.000 ansatte. Jon vil se på næringens hovedutfordringer og stake ut kursen for veien videre.

kl 10.25 Restart: 7 veier til bærekraftige forretningsmodeller


Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen forsker på bærekraftige forretningsmodeller og har skrevet boken
RESTART. I dette innlegget vil de snakke om hvordan byggenæringen må utvikles fra et forretningsmessig til et bærekraftig ståsted. De kommer med konkrete eksempler på hvordan byggenæringen kan utvikle nye bærekraftige forretningsmodeller. Lær mer om RESTART her .

kl 10.50 presenterer Sverre Tiltnes beste praksis i norsk bygg- og eiendomsnæring.

Sverre Tiltnes er direktør i Bygg21 og har bred erfaring fra mange ledd i byggenæringens verdikjede. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.
Tiltnes og konferansier Cilia Indahl, skal sammen med de respektive jurylederne presentere de 10 finalistene til Gullhammeren 2018. (les mer om konkurransen Gullhammeren 2018 her)
De ulike jurylederne:

Juryleder for plan- og byggeprosess er
Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom:
 
 
 

Juryleder for kvalitet og bærekraft er 
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse:
 
 
 

Juryleder for samhandling er
Karsten Hjertholm, Stor Oslo prosjekt
 
 
 
Juryleder for industrialisering er
Tonje Frydenlund, Snøhetta
 
 
 

Juryleder for kompetanse som konkurransefortrinn er

Bård Frydenlund, AF Gruppen
 
 
 
Lær mer om Bygg21 her .

kl 11.55 Bygg21 presenterer den nye ByggPuls rapporten.

Entreprenørforeningen Bygg og Eiendom (EBA), Norsk Eiendom og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har etter anbefaling fra Bygg21 gått sammen om lage nye analyser og et omforent grunnlag for å måle den faktiske produktiviteten i byggenæringen i Norge. Nåværende statistikker skiller blant annet ikke tydelig nok mellom verdiskapning og produktivitet. Det har derfor vært vanskelig å få en tydelig kostnadsutvikling som følge av økt kvalitet eller lavere effektivitet.

Analyseverktøyet «ByggPuls» som vil bli presentert på Det Norske Byggemøtet 2018, vil senere komme i form av årlige rapporter. Analysene blir utviklet av Arealstatistikk, Prognosesenteret, SSB og Prosjekt Norge/BAE-programmet i samarbeid med Bygg21.

kl 12.05 Analyser og hypoteser om fremtiden

Jon Olav Sigvartsen og Kjell Kvarekvål gjør sine analyser og hypoteser rundt ByggPuls rapporten.

kl 12.15 Utstilling og brakkelunsj

Konferansedeltagerne får lunsj og inspirasjon fra våre utstillere.

kl 13.00 Utdeling av Gullhammeren 2018

Portrettbilder av ledergruppa, politikerne og kommunikasjonsrådgiverne.

Bygg 21 har delt ut «beste praksis» hammeren til en rekke aktører i løpet av året.
For å gjøre ekstra stas på de som har utmerket seg mest i året som har gått og øke oppmerksomheten rundt de som jobber smartest, deler vi ut Gullhammeren 2018. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, skal dele ut Gullhammeren 2018 til fem ulike vinnere i hvert sitt fokusområde.  Gullhammeren deles ut for første gang i 2018.
 

kl 13.30 Snøhetta: Norsk byggenæring – på vei ut i verden

Snøhetta har i løpet av sine 30 år i bransjen lyktes med å skape en internasjonal tilstedeværelse med prosjekter over hele verden, og har i dag kontorer i Oslo, New York, San Francisco, Innsbruck, Paris, Hong Kong og Adelaide. Under foredraget vil vi høre hvordan det verdenskjente arkitekt- og designfirmaet ser på norsk byggenærings muligheter til internasjonal vekst gjennom bærekraftig arkitektur og langsiktig tenkning. De vil dele betraktninger og tips til sine norske kollegaer om hvordan flere norske aktører kan lykkes internasjonalt. Lær mer om Snøhetta her.

kl 13.45 Sirkulære byggeklosser – samspill som nøkkel til grønn verdiskaping

Cathrine Barth er co-founder for Circular Norway, en ny næringsforening etablert for å akselerere overgangen til en sirkulærøkonomi i Norge. Sirkulærøkonomi regnes for en av de mest virkningsfulle retningene for å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen. For å utvikle sirkulære løsninger som fungerer – trengs ny innovasjon. Gjennom 6 måneder har 26 aktører i byggenæringen samarbeidet og utfordret egne og næringens grenser for å utvikle nye forretningsområder som bidrar til grønn vekst. I dette innlegget vil Cathrine Barth fra Circular Norway gi deg essensen av 19 konsepter og tips for hva som skal til for at ditt selskap kan komme i tet gjennom sirkulær innovasjon. Lær mer om Circular Norway sitt arbeid med byggfloken her.

kl 14.00 Utstilling og kaffepause

Konferansedeltagerne får kaffe og inspirasjon fra våre utstillere.

kl 14.30 Better places for people, healthy indoor environment


Dr. Whitney Austin Gray i Delos er ansvarlig for helseundersøkelser og utvikling av innovativedesign strategier og produkter som bidrar til å øke helse og velvære gjennnom utforming av bygninger. I dette innlegget vil hun fokusere på hvilken effekt brukerne får av et bærekraftig bygg- og byggeprosesser. Hun kommer med eksempler på forskningsresultater fra Well Living Lab i Rochester, samt konkrete eksempler og anbefalinger på hva som bør prioriteres for å skape et helsebringende inneklima. Lær mer om Whitney Austin Gray her.

kl 15.00 Build Upon, Verdens mest bærekraftige bygg- og eiendomsprosjekter.

James Drinkwater er direktør i World green building council og ansvarlig for deres europeiske nettverk. Han har god innsikt i hvilke bygg- og byggeprosjekter som er de mest bærekraftige i verden. Her vil vi få innblikk i hvordan man har jobbet og hva man bør prioritere for å utvikle bærekraftige bygg- og byggeprosesser i verdensklasse. Lær mer om James Drinkwater her.

kl 15.30 Samtale om bærekraftige bygg

Cilia Holmes Indahl leder samtalen mellom Dr. Whitney Austin Gray og James Drinkwater. Her er det rom for innspill fra salen.
 

kl 15.45 Utdeling av Byggenæringens ærespris 2018

Martin Mæland mottar Byggenæringens Ærespris 2017.
Byggenæringens ærespris blir delt ut for andre gang av styreleder i Bygg Reis Deg, Carl Otto Løvenskiold. Æresprisen deles ut til en person som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme og bidra til positiv utvikling for byggenæringen i Norge. Det er styret i Bygg Reis Deg AS som vurderer hvem som fortjener prisen. Lær mer om Byggenæringens ærespris her.

 

Du kan skrive ut programmet her!

 Det tas forbehold om endringer i programmet.

 
Vi takker våre samarbeidspartnere:

Flere nyheter

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.