Niclas Svenningsen, Manager, Strategy and Relationships Unit, UNFCCC.

Niclas Svenningsen (UNFCCC) kommer til Det Norske Byggemøte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Byggenæringen er i en unik posisjon til å dra nytte av de store omstillingstrendene som digitalisering og sirkulær økonomi gjennom smart grønn vekst.

Byggenæringen er i en unik posisjon til å dra nytte av de store omstillingstrendene som digitalisering og sirkulær økonomi gjennom smart grønn vekst. Paris-avtalen ga oss tydelige mål for å møte klimaendringene og å redusere utslipp slik at vi når målet om å begrense global oppvarming til 2° C. For å få til dette må vi se en reduksjon i utslippene innen 2020, og bevege oss til nullutslipp innen 2050.
FNs 17 Bærekraftmål har gitt oss et strategisk globalt veikart for å møte både lokale og globale mål for et grønnere og smartere samfunn. På hvilken måte er FNs Bærekraftmål relevant for norsk byggenæring? Hva har norsk byggenæring å vinne på å lede an i oppfølging av FNs Bærekraftmål? Og hva skal til for å dra nytte av nye mulighetsrom etablert gjennom smart grønn vekst?
Åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 2017, ledet av konferansier Dag Erik Pedersen, vil fokusere på nettopp dette. Foredragene vil blant annet gi status og veivalg for norsk byggenæring, og aktører i byggenæringen vil ha en samtale på scenen hvor vi ser på FNs 17 Bærekraftmål som strategigrunnlag for samspill. En av høydepunktene under åpningskonferansen er foredrag fra Niclas Svenningsen.
Niclas Svenningsen er leder for strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs (United Nations Framework Convention on Climate Change) sekretariat. Han er ansvarlig for å utvikle og styrke tilnærminger og strategier for katalysering av klimahandlinger under og i tillegg til aktiviteter som er lovpålagt av UNFCCC, særlig gjennom privat sektorsamarbeid og markedsbaserte instrumenter. Han har tidligere jobbet i FNs miljøprogram (UNEP) der han var ansvarlig for FNs klimanøytrale strategi, samt for gjennomføringen av UNEPs programmer for bærekraftig bygg, byutvikling og bærekraftig innkjøp.
Niclas Svenningsen vil i sitt foredrag trekke linjer til byggenæringens arbeid med å bidra til å oppfylle Paris-avtalen. UNFCCC  var organisasjonen som muliggjorde at så mange land sluttet seg opp om avtalen gjennom eminent tilrettelegging. Han vil spesielt peke på bærekrafts målene som et veikart for å redusere utslipp, jobbe målrettet med strategisk samarbeid og samspill i byggenæringen, også på tvers av landegrenser.
Niclas Svenningsen, Manager, Strategy and Relationships Unit, UNFCCC holder foredraget ”UN SDGS – A Roadmap for Sustainable Building and Construction Industry” onsdag 18. oktober som en del av Åpningskonferansen: Samspill for en smart og grønn byggenæring fra kl. 10.00-12.00 i Hall A.
Fullstendig konferanseprogram er tilgjengelig på www.byggreisdeg.no  Registrer deg gratis som besøkende på Bygg Reis Deg her for å få adgang til konferansene, bruk kode BRD2017. Åpningskonferansen har begrenset med plasser. Registrering til åpningskonferansen åpner 15.09.

Flere nyheter

Våre drømme forsider

Våre Byggstemmer har i sommer- og høst blitt intervjuet om fremtidsutsiktene for byggenæringen. I den anledning har vi spurt dem om hvilken drømmeforside hver enkelt

LES MER

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.