Miljøfyrtårn-Nordic-Outdoor-1

Ikke miljøsertifisert? Da kan du få problemer med anbud

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det stilles stadig oftere krav om å dokumentere bærekraft for å kunne delta i anbudskonkurranser. Miljøsertifisering er blitt et konkurransefortrinn.
Fra og med 1. januar 2017 er offentlige innkjøpere pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Store innkjøpere som Statsbygg og Oslo kommune har allerede gjort dette om til tydelige og konkrete krav til sine leverandører.
Næringslivet vil vite mer om deres underleverandører og stiller krav til miljøsertifisering før kontrakter tegnes. Statsbygg krever at leverandører til deres byggeprosjekter har et miljøstyringssystem. Den beste måten å vise at det er på plass er å være miljøsertifisert. Miljørådgiver Lars Petter Bingh i Statsbygg er tydelig på hvorfor det er viktig for dem å gå foran.

– Byggebransjen står i dag for 1/3-del av verdens klimautslipp, og bransjen har mye å gå på når det gjelder å redusere sin klimapåvirkning, avfall og energiforbruk. Som en statlig aktør har Statsbygg et særlig ansvar for å bygge og drifte på en måte som ivaretar miljøet, og ikke minst å være en pådriver og rollemodell for resten av bygge- og anleggsnæringen.

Gir konkurransefortrinn
I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra ResponsAnalyse sier at 75% foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.
Bedrifter innen byggenæringen som satser på bærekraft vil få et konkurransefortrinn. Det hevder daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.  

– Kunder vil ha mer bærekraft. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor risikerer å bli akterutseilt. Jeg håper flere i bransjen ser at det lønner seg å tenke nytt og være fremtidsrettet. En konkret og effektiv måte å imøtekomme krav fra kunder og oppdragsgivere er å være miljøsertifisert. En sertifisering som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel og et bevis på at virksomheten jobber helhetlig og systematisk med miljø og bærekraft, forteller Ytreberg.

Hva venter du på?
Miljøfyrtårn er et anerkjent, konkret og lønnsomt verktøy som gjør det enkelt og effektivt for virksomheter å dokumentere sitt miljøarbeid i anbudsprosesser. Vil du vite mer, ta kontakt med stine@miljofyrtarn.no, eller les om hvordan du kan bli sertifisert HER.

Flere nyheter

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.