BRD_Forsider_Nett_1920x8003

Konferanserommet i hall A – onsdag 20. oktober

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det Norske Byggemøtet – Topplederkonferansen

→ Onsdag 20.oktober kl 10.00 – 12.00
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Bygg Reis Deg AS

Det Norske Byggemøtet – Topplederkonferansen henvender seg til alle toppledere i byggenæringen. Her skal vi blant annet får høre «bærekraftseventyrerne», Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen snakke om bærekraftig forretningsutvikling og hvilken betydning den nye EU forordningen 2020/852 (Taksonomien) vil ha for norske bedrifter. Videre vil psykolog, konsulent og foreleser innen organisasjons- og lederutvikling, Steinar Bjartveit si noe om hvordan toppledere bør håndtere situasjonen knyttet til reetablering av arbeidsteamet etter korona pandemien. Sist men ikke minst skal vi dele ut Byggenæringens Ærespris 2021. Vi håper også at en minister eller to dukker opp fra den nye regjeringen.

Foredragsholdere: Eirik Norman Hansen

Overlys på kompakte tak – ny anvisning i Byggforskserien

→ Onsdag 20.oktober kl 12.30 – 12.55
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Sintef

Målgruppe: Prosjekterende, arkitekter

Byggforskseriens anvisning 525.775 Overlyselementer på kompakte tak viser prinsipper for innfesting og montering av overlyselementer.

I dette kurset går vi gjennom anvisningen og viser eksempler på innsettingsdetaljer som ivaretar god fuktsikring og hindrer kondens i konstruksjonen.

 • montering på en sokkel av uorganisk materiale
 • montering på sarg av bindingsverk
 • montering på overlys direkte på tak

I tillegg må man sørge for at taket rundt overlyselementet har god avrenning for vann fra nedbør, og ikke har horisontale flater hvor vann kan bli stående. Det er også viktig å sørge for lufttette overganger mellom dampsperra i taket og oppbygget, og mellom oppbygg og karm.

På SINTEF sin stand D03-08 i hall D, kan du se en modell av én av løsningene i anvisningen.

Foredragsholdere: Anders Kirkhus og Luise Schlunk

Hvordan bruke Byggforskserien – Få gode tips og råd

→ Onsdag 20.oktober kl 13.00 – 13.25
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Sintef

Målgruppe: Alle

Et kurs for alle som vil ha en innføring i hva Byggforskserien har av innhold og funksjonalitet, og hvordan du får verdi av å bruke Byggforskserien.

Foredragsholder: Jarle Bjørgan

Hva er riktig ventilasjon for godt inneklima i energieffektive boliger.
Svar og ubesvarte spørsmål fra to forskningsprosjekter.

→ Onsdag 20.oktober kl 13.30 – 13.55
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Sintef

Målgruppe: Målgruppen er særlig profesjonelle byggherrer, bygningsforvaltere og leverandører av boligventilasjon, men jeg skal forsøke å snakke slik at det blir forståelig og gjerne litt nyttig for alle som bor et sted og trekker pusten jevnlig.

Det «næringsmiddelet» de aller fleste har størst inntak av er hverken vann eller ferdigpizza, men inneluft i egen bolig. Onsdag 20. oktober skal jeg snakke om løsninger som kan sikre kvaliteten på inneklimaet med riktige installasjoner. I EU-prosjektet 4RinEU demonstrerte vi hvordan eksisterende bygninger kan få bedret ventilasjon og mindre varmetap gjennom etterisolering med prefabrikerte moduler der ventilasjonskanaler var integrert i veggmodulene. Vi røper noen hemmeligheter som kan spare ergrelser for andre som skal oppgradere boliger.

I NFR-prosjektet «Healthy energy-efficient urban home ventilation» undersøker vi om de ventilasjonsmengdene og -løsningene vi vanligvis bruker er de som gir oss best inneklima, eller om vi kan finne smartere løsninger.  Det er særlig mindre leiligheter i urbane strøk vi er opptatt av i dette prosjektet.

Jeg tilbyr en rask innføring i hvordan forskning på inneklima og ventilasjon gir grunnlag for løsninger du bør kjenne til for bedre helse, miljø og økonomi.

Foredragsholder: Sverre Holøs

Sintef – Fagseminar

→ Onsdag 20.oktober kl 15.00 – 15.25
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Sintef

Målgruppe: Mer informasjon kommer

Hva inneholder IA-programmet i bygg og anlegg

→ Onsdag 20.oktober kl 15.30 – 15.55
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: EBA

Målgruppe:

 • Fagarbeidere
 • Verneombud
 • HMS-ansvarlige
 • BHT-tjenester
 • Arbeidsledere og ledere med personalansvar

Mål med innlegg:

 • Kommunisere om innholdet i IA-programmet. Gjøre det kjent i hele bransjen slik at resultatene kan komme alle til nytte
 • Få inn forslag til prosjekter og forbedringsprosjekter som kan redusere sykefravær og frafall i egen bedrift
 • Få nye faglige kontakter til eksisterende prosjekter

Securo

→ Onsdag 20.oktober kl 16.00 – 16.25
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Securo

Målgruppe: Mer informasjon kommer.

Tar du risiko på alvor?

→ Onsdag 20.oktober kl 16.30 – 16.55
→ Konferansesalen i Hall A

Arrangør: Arbeidstilsynet

Målgruppe: Alle som jobber i byggenæringen

Forebyggende HMS-arbeid er viktig for en sikker arbeidsplass. Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Riktig opplæring er en viktig faktor som kan bidra til en sikker arbeidsplass. Arbeidsgiver bør være ekstra bevisst på å gi unge og nye arbeidstakere nødvendig opplæring. Det må tas særlig hensyn til at de unge mangler arbeidserfaring og at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og mulig risiko. Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. 

Foredragsholder: Alle som jobber i byggenæringen

Flere nyheter

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.