BRD_KnutStrandJacobsen

Knut Strand Jacobsen, konsernsjef i Byggmakker Handel AS: – Måten vi jobber på i fremtiden kommer til å forandre seg stort

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

– Hvordan kan digitalisering og innovasjonsarbeid bidra til en mer produktiv og bærekraftig næringsutvikling? 

– Det er megatrendene som legger føringene for innovasjon i byggenæringen. Det gjelder blant annet hvordan vi lever og bor. Vi vil bo mer sentralt og bygge høyere, byggene blir mer kompliserte og byggeplassene trangere. Videre er det dyrt å bygge, med press på stadig høyere boligpriser som krever effektive byggeprosesser. Derfor må man tenke på alt dette når man utvikler nye prosjekter, man får en sterkere profesjonalisering. De som ikke følger med på dette toget vil jo bli ekskludert fra nybyggmarkedet.

– Når det gjelder digitalisering, følger det av den nevnte profesjonaliseringen. Dette forsterkes av konsolideringen i bransjen, og aktørene blir mer profesjonelle, færre og sterkere. Bransjen har vært fragmentert, noe som har gjort at digitalisering og effektivisering har kommet sent i gang, sammenlignet med andre fag.

– Innen elektro, så foregår over halvparten av all handel digitalt, rørbransjen over en tredel. For byggmestere er tallet under 5 prosent. Det er både en utfordring og kjempemulighet. Vi har mye å hente ved å få både flere og større aktører på felles plattformer.

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen produktivitet i norsk byggenæring?

– At verdikjeden snakker sammen på sømløse grensesnitt kommer fortere enn man hadde trodd. Vi trenger å innføre nye standarder for informasjonsutveksling. Det kan vi oppnå ved å skape et digitalt terreng hvor alle deltar, fra arkitekter , brukere, byggherre og rådgivende funksjoner til leverandører. Teknologien har vært der lenge, mens kunnskap og kultur ligger litt bak. Måten vi jobber på i fremtiden kommer til å forandre seg stort.

– Hvor er det store forbedringspotensialet innen bærekraft i norsk byggenæring?

– Den digitale revolusjonen, sammen med skjerpede lovkrav, gjør det enklere å praktisere bærekraftmål. Man får bedre detaljoveroversikt som følge av digitaliseringen over f.eks. kjemikalier og bestanddeler i materiell, og man kan lettere beregne det miljømessige fotavtrykket til et bygg.

– Bærekraftige valg må bli den nye normalen: Vi trenger pilotprosjekter, men enda viktigere er det å få med massene i en viktig «hverdags-digitalisering». Transparensen som det digitale fører med seg, vil føre til at bransjen må ta bærekraftige valg, både fordi det er lovmessig pålagt og kundene vil ha det.

– Temaet for Det Norske Byggemøtet i oktober er Bindingsverk – hvem i norsk byggenæring har et uforløst samspillpotensiale?

– Du snakker om samspill. Jeg mener samspillkontrakter skaper stor forutsigbarhet. Markedet er ofte preget av konkurranse hvor laveste pris vinner og partene må suboptimere for å oppnå lønnsomhet, og det blir problemer i etterkant med manglende koordinasjon, ulike arbeidsmetoder og når avvik oppdages.

– Samspillkontrakter motvirker dette. Det gir bedre koordinerte byggeprosesser og mye mindre risiko i innovasjonsprosessen. Det gir større trygghet til de som er med på prosjektet fra oppdragsgiver til sluttbruker. Jeg mener det er fremtiden, fordi det etter min mening fører til at prosjekter blir levert mer presist på tid og pris. Dette er bevist.

– Hva har du lagt merke til i næringen i det siste som fortjener oppmerksomhet? 

– Jeg synes databaseselskapene i byggebransjen, som Norsk Byggtjeneste AS, CoBuilder, NRF og EFO gjør mye bra. Alle investerer og planlegger for sterkt forbedrede dokumentasjons- og databaseforhold i byggebransjen.  De er også opptatt av å jobbe sammen, og å få til gode byggeprosesser. Bra!

– En ting er at de investerer i basene sine, men de investerer også i samspillfunksjoner. Resultatet blir ulike applikasjoner for byggherre, arkitekter og ingeniører, som snakker sammen og gjør data tilgjengelig for hele verdikjeden på enklere måter. Arbeidet bidrar også til økt bærekraft, fordi man får helheten med gjennom hele prosjektet, og teknisk informasjon rundt produktene følger hele prosessen.

– Hva kommer bærekraft / digitalisering / innovasjon til å bety for byggenæringen fremover? 

– Det betyr alt. Bærekraft handler om å ta vare på kloden og vi som næring må gjøre vår del av jobben. Litt vanskelig på individnivå, men på selskaps- og i alle fall bransjenivå må vi ta vår vakt.

– Hvilken aktør i bransjen har du lagt merke til (med positivt fortegn) innenfor en eller flere av disse kategoriene?

– Jeg synes selskaper som Norsk Byggtjeneste og CoBuilder kan nevnes, men det er mange i kjernen av verdikjeden som jobber med dette.

– Hva ville vært en drømmeforside for byggenæringen?

 «En samlet byggebransje fikk World Sustainability Award for sitt felles arbeid med bærekraft og innovasjon!»

– Hvorfor bør man delta på Det Norske Byggemøtet 13. oktober?

– Det Norske Byggemøtet er veldig viktig, fordi vi trenger møteplasser for å få til utvikling på tvers av en fragmentert bransje. Det er avgjørende for å bli inspirert og å dele kunnskap, og å forsterke samarbeid mellom distanserte deler av byggebransjen. Vi i handelen vil f.eks. gjerne komme tettere på arkitektene.

Konkurranse: Vi ønsker å legge til rette for en uhøytidelig konkurranse mellom Byggstemmene vi møter og ber hver enkelt om å svare på følgende spørsmål, som vi så tar en kikk på Det Norske Byggemøtet: 

  • I generelle trekk, hvordan ser norsk byggenæring ut når næringen samles på Det Norske Byggemøtet 13.10?  –
  • Vi begynner  å kjenne på redusert nybygging , samtidig vi ser over skulderen og puster litt lettet ut i forhold til det man fryktet for et halvt år siden med tanke på korona. Bransjen er gjenkjennelig, og vil komme fort på beina igjen. Vi går inn i en moderat krise som vi kommer gjennom , men ser lyset igjen i 2021.
  • Vi så akkurat den største mai-oppgang for norske boligpriser noensinne. Hvordan vil boligprisene utvikle seg til 13.10?
  • De vil kanskje ha gått opp fire prosent fra mai.
  • BNP-indeksen for Fastlands-Norge var i april på 93,9 (ref vedlegg) – hva vil tallet være den 13.10.? (Link til artikkel)
  •  Minst 95. Jeg er optimist.

Flere nyheter

Lydisolerende glass

Veileder for valg av lydisolerende glass

Glass og Fasadeforeningen er ute med en rykende fersk veileder. Veilederen har som formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.