Jon Sandnes til venstre og Jon Karlsen til høyre. Foto: BNL

Les deg opp på rapporten som skal diskuteres på Det Norske Byggemøtet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

For tre år siden ble Digitalt veikart 1.0 rapporten ferdigstilt i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Veikartet ga en tydelig beskrivelse av anbefalinger og tiltak for digitalisering i byggenæringen.

BNL så etter hvert behovet for å videreføre arbeidet med digitalisering og gi råd til ledere i næringen. Dette fordi det er stort sett lederne i en virksomhet som setter dagsorden. Det er også lederne som bestemmer hvilke saker som skal prioriteres og det er ledere som bestemmer hvilke investeringer som skal gjøres.

Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet i næringen, må ledere både forstå HVORFOR de skal digitalisere, og HVORDAN de kan gripe det an i egen organisasjon.

Digitalt Veikart 2.0
Prosjektet Digitalt Veikart 2.0 ble startet høsten 2020. Det ble etablert med en styringsgruppe ledet av Jon Sandnes, adm. dir. i BNL og Jon Karlsen som prosjektleder. Det ble også etablert en referansegruppe og en arbeidsgruppe bestående av lederne for de enkelte arbeidsområdene:

Målet for arbeidet har vært å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.  Vi ønsker også å skape forståelse og kompetanse på ledernivå om betydningen av hva innholdet bør være i de enkelte virksomhetenes digitale veikart, og til slutt identifisere nødvendige tiltak og prosjekter, samt bidra til samordning av nye og eksisterende initiativ herunder få etablert nødvendige felleskomponenter.

Arbeidet har resultert i en rapport som i første omgang er rettet mot lederne i små og mellomstore virksomheter i næringen. De fleste av de store virksomhetene har digitale ressurser og strategier. Og mange av de har kommet svært langt.

Rapporten samler de viktigste funnene og håpet er at rådene i rapporten vil bidra til en mer effektiv og bærekraftig byggenæring på sikt. Det påpekes at digitalisering kun er et verktøy. Det vi egentlig snakker om er industrialisering eller effektivisering. Digitalisering muliggjør nye, bedre og mer effektive måter å arbeide på. Lederne må forstå dette og vite når verktøyene bør tas i bruk.

På Det Norske Byggemøtet – topplederkonferansen skal vi diskutere resultatet av rapporten og belyse HVORFOR og HVORDAN ledere som skal drive en effektiviserings- eller digitaliseringsprosess i sin virksomhet kan angripe dette arbeidet.

Nedenfor har vi trukket frem de viktigste generelle rådende fra rapporten. De seks rådende er som følger:

  1. Ha alltid en forretningsmessig tilnærming til ny teknologi
    Vi må tenke forretning. Som leder bør du tenke at digitalisering er kun et verktøy for å bli bedre og mere effektiv. Er det forretningsmessig fornuftig. Vi investeringen gi avkastning på sikt? Hvordan kan jeg digitalisere for å bedre min forretning?
  • Man må ha eierskap og lederskap fra toppen. Ikke overlat dette til leder for digitalisering eller digitaliseringsavdelingen. Intet galt sagt om it-sjefen. Kompetente it-folk er helt nødvendig. Men du som leder må ta eierskap og vise vei! Du som leder må sette deg inn i hva det dreier seg om. Du må «eie» prosessen. Det vi snakker om er endringsledelse. Ikke sett dette bort!
  • Digitaliseringsstrategien må forankres i bedriftens strategi og forretningsplaner. Sørg for også å ha forankring i bedriftens styre. Man kan ikke holde bedriftsstrategi og digitaliseringsstrategi adskilt. Det er samme sak. Skal du få «gjennomføringstrøkk», støtte og forståelse, må strategien forankres. Styret må forstå. Alle ansatte må forstå.
  • Sett klare mål for hva digitaliseringen skal gi, som kostnadskutt, salgsøkning, produktivitetsvekst, HMS og CO2.
    Vi må vite hva vi vil oppnå og hvorfor vi skal digitalisere. Utvikler vi og installerer nye IT løsninger til mange millioner, må vi også vite hva vi får ut. Som leder må du kreve svar på dette før du sier ja til digitalisering. Du gjør ikke jobben din som leder hvis du ikke får frem et klart svar på hva som skal oppnås. Mobiliser og involver hele organisasjonen. Ikke gjør dette til en oppgave bare for spesialistene
  • Ikke glem viktigheten av å endre arbeidsprosessene og forretningsmodellene. Ikke bare sementer den gamle måten å arbeide på. Hvordan kan vi også arbeide enklere. Kan prosessene forandres totalt? Nye muligheter? Bedre?
  • Tenk igjennom hva du må digitalisere alene i egen bedrift og hva du med fordel kan samarbeide om med resten av byggenæringen Din bedrift er avhengig av et digitalt samspill med kunder og leverandører, så vel som offentlige myndigheter. Ikke kast bort tid og penger på å lage systemer som ikke snakker sammen med andre. Sett deg inn og bidra i arbeidet med å utvikle digitale felleskomponenter i byggenæringen.

Av de generelle rådende ønsker vi i Bygg Reis Deg å sette søkelys på råd nummer 4, som sier at vi må sette klare mål for hva digitaliseringen skal gi, som kostnadskutt, salgsøkning, produktivitetsvekst, HMS og CO2 reduksjon. Dette er så konkret at vi ønsker å løfte frem gode eksempler og presentere dem på Digital Arena og Digital Byggeplass under neste års Bygg Reis Deg messe, den 20-23 oktober 2021. I tillegg ønsker vi å løfte opp aktuelle problemstillinger og utfordringer knyttet til digitalisering for flere roller i byggenæringen.

Meld deg på Det Norske Byggemøtet her:

Les hele rapporten her: Digitalt Veikart 2.0

Flere nyheter

Lydisolerende glass

Veileder for valg av lydisolerende glass

Glass og Fasadeforeningen er ute med en rykende fersk veileder. Veilederen har som formål å belyse valg av innvendig skillekonstruksjoner med glass ut ifra definerte lydkrav, men like viktig å tilfredsstille kravet til personsikkerhet.

LES MER

Hva er du på jakt etter?

Ofte stilte spørsmål

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.