Prosjektleder for Digitalt Veikart 2.0 Jon Karlsen

– Digital Arena på Bygg Reis Deg ’19 er viktig for det digitale skiftet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dette sier Jon Karlsen som i september tok fatt på den store oppgaven å sette BNLs «Felles digitalt veikart for byggenæringen» ut i livet. Han er av den oppfatning at det er nettopp denne typen arenaer for innovasjon, samspill og konkret problemløsning næringen trenger.
– Digital Arena på Bygg Reis Deg er viktig for å vise konkrete utfordringer og praktisk problemløsning. Nye digitale løsninger åpner uten tvil store muligheter for både forenkling og besparelser, men da må vi alle dra i samme retning. For å få til det er vi avhengige av et fleksibelt «digitalt veikart» som tilpasser seg sterkt sprikende behov og fungerer like godt for Glava og Veidekke, som for håndtverkeren på Røn, sier Karlsen. Som leder av Glava/Saint-Gobain Byggevarer satte han selv i gang en prosess med å få «det digitale veikartet» harmonisert med virksomhetens utstakede kurs.
Først og fremst en industrialiseringsprosess
For å få satt veikartet ut i livet tror Karlsen at det må skapes en forståelse, et eierskap og en forankring til digitaliseringen på styre- og ledernivå. Og ikke minst hvordan denne kan gi vesentlige, forretningsmessige konkurransefortrinn til det beste for samfunnet generelt og de respektive virksomhetene i den norske byggenæringens verdikjede, spesielt.
– Nylig ble topplederne i det enkelt land i Saint-Gobain-systemet utfordret til å presentere sine mål, planer og prioriteringer for digitalisering ovenfor konsernledelsen i Paris. Dette løftet digitalisering mange hakk opp i organisasjonen og skapte en omforent mulighetsforståelse, forankring og innsyn på tvers i hele Saint-Gobain. Jeg tror det er viktig at alle tar inn over seg at det mest samfunnsnyttige ansvaret man faktisk kan ta er å sørge for at bedriften man driver er lønnsom og forretningsmessig robust, slik at den kan investere, utvikle seg og drive stadig mer bærekraftig. Jeg har gjennom hele karrieren vært opptatt av hvordan næringen kan bli mer industriell. Økt grad av harmonisert digitalisering i felleskap er et tvingende nødvendig verktøy for å nå denne målsetningen. I et slikt perspektiv er «Digital arena» på Bygg Reis Deg ’19 et glimrende eksempel på en praktisk rettet møteplass for problemløsning. En type møteplass jeg håper og tror vi vil få se langt flere av i de kommende årene, avslutter Karlsen.
Du finnerprogrammet for Digital Arena her

Flere nyheter

Vår utstiller Hultafors lanserer foldekniv

Hultafors tilbyr innovative og premium håndverktøy for profesjonelle håndtverkere. Nå lanserer de en foldekniv utviklet for flere bruksområder. Når du skal på skogtur eller ut på fisketur, må du kunne stole på utstyret. Med denne foldekniven i lommen er du godt forberedt.

LES MER
Wibe Ladders PROF+ 6 M

Økt sikkerhet i hvert trinn

Sikkerheten til brukerne er alltid i fokus for stigeprodusenten Wibe Ladders, som nå har oppgradert sortimentet på anliggende stiger i henhold til den nyeste europeiske standarden EN 131 lyder det i en pressemelding fra vår utstiller Hultafors Group.

LES MER

Har du elektroverktøy som tåler kulda?

På forrige Bygg Reis Deg messe hadde vi for første gang samlet alt av verktøy leverandører i hall E. I år blir intet unntak. Det vil bugne av aktiviteter og spennende nyheter blant våre utstillere i verktøy kategorien.

LES MER

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.