Bygg Reis Deg samarbeider med Fonn Byggemappen for å spre informasjon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bygg Reis Deg ønsker å bedre informasjonen til våre utstillere og øke deres sjanse for suksess gjennom en mer oversiktlig bygge- og prosjektprosess. Ved å bruke Fonn Byggemappen kan vi sørge for at alle prosjektmedarbeidere og ikke bare en kontaktperson hos vår utstiller får den informasjonen fra oss som er nyttig og nødvendig for å sette seg inn i de ulike delene av deltagelse på Bygg Reis Deg. Jo flere som får direkte tilgang til denne informasjonen både i planleggingsfasen og under gjennomføring, dess bedre er det.
Dette vil redusere frustrasjon over manglende informasjon, venting på at rett vedkommende deler sin informasjon og ikke minst sikrer det at selskapet har tilgang på den informasjonen man trenger dersom det skulle skje noe med en ressursperson i teamet til vår utstiller.
Fonn Byggemappen var en av de nominerte til Byggenæringens innovasjonspris 2017.
De var også en av våre utstillere og kunne tilby oss denne tjenesten som vi mener er et bedre alternativ enn vår lukkede «min side» løsning fra tidligere.
Løsningen er utviklet for at utførende og byggherrer kan utveksle informasjon knyttet til et byggeprosjekt. Den er testet ut og fungerer godt for de som har tatt den i bruk. Vi har tenkt at dersom den er så enkel og god som dagens brukere sier bør den fungere godt for våre utstillere. Tross alt er mange av våre utstillere og besøkende i målgruppen for løsningens opprinnelige funksjon.

Flere nyheter

Vi bruker cookies, også kalt informasjonskapsler, som hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du er på vårt nettsted. Dette gir oss statistikk om bruken av nettstedet og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du godkjenner bruken av cookies ved videre bruk av vårt nettsted. Les mer her.