Viktig veivalg – meld deg på Det Norske Byggemøtet!

Nå nærmer vi oss årets store arrangement i regi av Bygg Reis Deg. Vi har invitert alle bransjer til en felles utviklingsarena den 17.oktober på Meet Ullevål.

Akkurat som i politikken står også vi i byggenæringen foran viktige verdivalg, nemlig valget mellom å bli med på «byggelandslaget» som ønsker å utvikle næringen i en mer bærekraftig retning eller å bli sittende på gjerdet. Med det mener vi at vi ønsker å samle alle de som ser nytten av at økt samspill mellom bransjene kan bidra til økt produktivitet, bærekraft og dermed styrke næringens konkurransekraft. De som ikke ser nytten av dette eller som ikke prioriterer å stille opp på våre «fellestreninger» vil med andre ord ligge ett skritt bak i utviklingen, men de er velkommen når tid og lyst er tilstede.

Det er mange som har bidratt i arbeidsdugnaden knyttet til Bygg21 sitt utviklingsarbeid og vi er svært takknemlig for alle de som bidrar til at denne «fellestreningen» blir så lærerik som mulig.

Derfor gleder vi oss til å høre om de 10 spennende kandidatene til Gullhammeren.  Lære hvordan man utvikler en lønnsom og bærekraftig bedriftsstrategi av Sveinung og Lars Jacob. Høre hvordan Jon vurderer fremtiden til byggenæringen og hvor langt Cathrine har kommet med sine sirkulære byggeklosser. Sist, men ikke minst blir det en ære å presentere Whitney og James som skal formidle de siste trender fra resten av verden. Ligger vi i verdenstoppen eller har vi langt igjen å gå.

Vi ønsker dere velkommen til Det Norske Byggemøtet 2018, onsdag 17.oktober på Meet Ullevål i Oslo.

MELD DEG PÅ DET NORSKE BYGGEMØTET 

 

 

 

 

Vi takker våre samarbeidspartnere:

 

Share this: