Beste stand

Norgips

Prisen for beste stand på messen i 2015 gikk til Norgips Norge AS.

Kriteriene det legges vekt på er

Helhetsinntrykk - Stand-design - Kommunikasjon av budskap/presentasjon - Stoppeffekt - Funksjonalitet - Standbetjening