Bygg Reis Deg 2017 - mulighetenes arena - 18 - 21 oktober.

Bygg Reis Deg er den eneste arena som samler "det byggende Norge". For deg som utstiller er dette en unik mulighet til å treffe viktige målgrupper i byggenæringen: Kunder, fagfolk, studenter og et bygginteressert publikum. Derfor er Bygg Reis Deg landets viktigste møteplass for alle som er opptatt av bygg-, bolig- og anleggsvirksomhet. I løpet av messedagene vil fagfolk fra hele byggenæringens verdikjede komme til Lillestrøm for å skaffe seg informasjon og oversikt over nye produkter og tjenester fra 550 utstillere i de fullsatte messehallene, og de vil søke faglig påfyll gjennom konferanser og dypdykk-seminarer.

Fagfolk vil snakke med fagfolk
Vår oppgave er å utvikle et konsept og et program som trigger fagfolk til å besøke messen. Vi har konkrete planer om å skape enda mer liv og aktivitet i messehallene ved en bedre integrering av utstillere, konferanser og seminarer. Dette vil gi utstillerne enda bedre muligheter til å treffe den besøkende på egen stand