«Together – Stronger»

Så er vi i gang med nok et år med blanke ark og nye muligheter. Etter ønske fra våre kunder åpnet vi salget før jul og har allerede registrert mange utstillere. Vi er også godt i gang med planlegging og prosjektering av nye møteplasser i 2018 og ser frem til et godt nytt år for norsk byggenæring. 

På lik linje med en rekke idrettsutøvere som har trent i måneder og år før de kommende olympiske leker ønsker mange av våre utstillere å komme tidlig i gang med planleggingen av Bygg Reis Deg 2019. Det er bakgrunnen for at vi åpnet salg av messestands så raskt som mulig og det er derfor gledelig å registrere at vi allerede har mer enn 40 registrerte utstillere. Vi vil bruke tiden frem til 1. mars med å kategorisere bestillinger og ønsker i de ulike hallene, slik at vi vil fremstå enda bedre og mer strukturert for de besøkende i 2019. Vi vil derfor oppfordre alle som er sikre på at de ønsker å delta om å gå inn på vår nettside og registrere sin bestilling i vår påmeldingsmodul.

Vi er også godt i gang med å planlegge Det Norske Byggemøte 2018. I skrivende stund vil det bli en egen konferanse onsdag 17. oktober på Meet Ullevål, som vi oppfordrer alle til å sette av tid til i kalenderen. I tillegg til konferansen oppfordrer vi bransjeorganisasjoner og bedrifter til å legge møteplasser inntil denne datoen slik at vi bidrar til mest mulig kunnskapsdeling om byggenæringen i uke 42.

Vi ser frem til å utvikle og markedsføre møteplasser for økt kunnskapsdeling og konkurransekraft sammen med dere i året som kommer. Inspirert av mottoet til det Walisiske fotball-landslaget inviterer vi alle med på vårt «Byggelandslag» og sier som dem: «Together – Stronger»

Share this: