Ny temahall og fortsatt plass på Bygg Reis Deg 2019?

Dersom du har tenkt å delta, men ennå ikke har bestilt stand vil vi derfor oppfordre deg til å registrere dine ønsker inne i vår påmeldingsmodul så skal vi finne best mulig plassering til deg. Vi i Bygg Reis Deg jobber nå fortløpende med å tegne inn alle utstillerne.

Det nye neste år blir at vi etablerer en egen temahall. Her vil vi ha en egen scene hvor det løpende blir faglige innlegg og samtlige utstillere i denne hallen vil ha fokus på digitale verktøy, produkter og tjenester som bidrar til mer bærekraftige bygg- og byggeprosesser. Er du i denne kategorien skal du stå i hall A.

Dersom du trenger mer informasjon for å legge inn din bestilling eller er usikker på om dere har meldt dere på er det bare å ta kontakt på brd@byggreisdeg.no eller telefon 23 11 44 90.

Vi ser frem til å videreutvikle Bygg Reis Deg sammen med dere

Share this: