Tall og fakta fra Bygg Reis Deg 2019

 Vi har nå samlet inn en rekke tall og fakta om årets utstilling. Her finner du noen av hovedfunnene fra våre analyser. Vi samlet 530 utstillere fra 20 nasjoner og 43.592 mennesker besøkte messen. 

Årets messe var større enn noen gang tidligere i Norges Varemesse sin historie på Lillestrøm. Våre utstillere dekket over 20.000 kvm fordelt på 5 haller og et uteområde. Totalt var det 43.592 personer som besøkte messen fordelt på 9.456 onsdag, 11.778 torsdag, 13.106 fredag og 9.252 lørdag.  Blant de besøkende var det en fordeling på 72,5% profesjonelle fagpersoner og 27,5% privatpersoner. 23% kvinner og 77% menn med en gjennomsnittsalder på 50 år.

Vi presenterte over 200 seminarinnlegg på 4 ulike scener som ble sett av rundt 2.500 besøkende.

Blant de som registrerte seg med yrkestittel var det følgende fordeling:

Byggeier                                  8%

Arkitekt                                   3%
Rådgivende ingeniører            3%

Entreprenør                             18%

Produsenter                             10%

Innkjøpere                               12%

Håndverker                             26%

Undervisning og studenter       8%

Blant de besøkende har vi følgende hovedfunn:

9 av 10 har et godt inntrykk av messen. Inntrykket er forholdsvis likt blant private- og fagpersoner.

86% sier at det er ganske, eller svært, sannsynlig at de vil besøke Bygg Reis Deg i 2021.

85% av de besøkende har enten beslutningsmyndighet, eller er i rådgivende/innstillende til beslutninger.

Blant utstillerne har vi følgende hovedfunn:

Totalt sett var 86% av utstillerne fornøyd med årets Bygg Reis Deg.

85% hadde høye forventninger til årets messe og 78% føler at deres forventninger ble oppfylt.

9 av 10 fikk kontakt med sine viktigste målgrupper under Bygg Reis Deg 2019.

3 av 4 av utstillere er interessert i å være med på Bygg Reis Deg 2021.

Ønsker du å vite mer om hvilke muligheter som finnes ved deltagelse som utstiller på Bygg Reis Deg 20-23 oktober 2021 er det bare å ta kontakt på tm@byggreisdeg.no

 

Share this: