Takk for laget og velkommen tilbake

Først av alt vil jeg takke for den innsatsen dere la ned for å bidra til at årets Bygg Reis Deg ble en suksess.  Vi har nå analysert mer enn 2000 tilbakemeldinger fra personer som har vært utstillere eller besøkende og ser at kvaliteten på standene, bredden i utvalg av utstillere og personalet på messen får høy score. Takk til alle dere som bidro. 

Vi startet årets messe i strålende solskinn, onsdag 18. oktober, med storfint besøk av H.K.H. Kronprins Haakon akkompagnert av Kampen Janitsjar. Dagen markerte at alle forberedelser og detaljer var på plass til å ta imot 564 utstillere og 42.535 besøkende. I ettertid kan vi si at det ble skapt minner for livet og viktigst av alt, delt nyttig informasjon og kunnskap om hvordan vi sammen kan bidra til økt konkurransekraft gjennom samspill for en smartere og grønnere byggenæring.

I ettertid har vi reflektert over hvor mange muligheter som finnes for å kunne bygge både raskere, bedre og mer bærekraftig enn vi gjør i dag. Raskere fordi vi må bruke de verktøyene som finnes både fysisk og digitalt samtidig som samspillet mellom de ulike verdiskaperne i byggeprosessen øker. Bedre fordi vi fortsatt har mye å gå på for å få frem produktenes egenskaper og verdi i forhold til bærekraftige bygg over tid. Vi må sørge for at beslutningstagere får tilstrekkelig informasjon og rådgiving slik at både offentlige og private byggherrer velger sine med hovedvekt på kundeopplevelsen de ønsker i løpet av byggverkets levetid fremfor pris.

På bakgrunn av deres tilbakemeldinger og våre refleksjoner er jeg sikker på at Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøte har livets rett også i årene som kommer, og velger å takke for laget for i år og ønske velkommen tilbake til Det Norske Byggemøte 17. oktober 2018.

Share this: