SISTE FRIST: påmelding til Gullhammeren 2018 idag 10. september

Idag er det siste frist for innmelding av kandidater til Gullhammeren 2018. Sammen med Bygg21 har vi vært på jakt etter de personer, bedrifter og prosjekter som benytter seg av arbeidsprosesser som kan bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. Vi har sett etter de som har tatt i bruk nye måter å jobbe på eller som allerede jobber på en måte som kan være «beste praksis» innenfor alle deler av plan- og byggeprosessen.

Dersom du vil melde deg på idag kan du følge denne veilederen: Veileder for påmelding til Gullhammeren 2018

Dersom ditt prosjekt er i tidlig fase eller du trenger mer tid til å melde inn ditt kandidatur trenger du ikke å fortvile. Bygg21 vil fortsette arbeidet med å  kartlegge “beste praksis” og dele ut beste praksis – hammeren. Samtlige som mottar en slik hammer er med i konkurransen om Gullhammeren 2019. Les mer her: Informasjon om Beste praksis – hammeren

Share this: