Seminarscenene fylles opp på Det Norske Byggemøtet

Det Norske Byggemøtet vil i år bli presentert på 4 ulike scener over 4 dager med over 200 seminarer- og konferanser. Innholdet skal være relevant for flest mulig bransjer og roller i byggenæringen.  

Det Norske Byggemøtet er fellesbetegnelsen på alle seminarer- og konferanser under Bygg Reis Deg. Her er målet å utvikle gode faglige innlegg for samtlige roller i en byggeprosess. På den måten kan de besøkende lage seg en besøksmeny bestående av besøk på utstillerstands og deltagelse på seminarer og konferanser som er nyttig for hver enkelt.

Vi har henvendt oss til en rekke bransjeorganisasjoner, utstillere og interessenter med forespørsel om de vil utnytte møteplassene, Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøtet til å tilby relevant informasjon til sine interessegrupper.

Ingeborg Nettverket er en av de som har meldt sin interesse og de inviterer til Ingeborgs Inspirasjonsdag, torsdag 17.oktober kl 13.00 – 17.00.  

Det begynner å fylles opp, men dersom du er interessert i å holde et innlegg er det bare å ta kontakt med oss på brd@byggreisdeg.no eller til nina@medvind.no innen 1.juni.

Share this: