Seminarer for enhver rolle i byggeprosessen

Det Norske Byggemøtet blir gjennomført for 3 året på rad og vil i år bli presentert på 4 ulike scener på Bygg Reis Deg.

Det Norske Byggemøtet er en møteplass for alle bransjer, roller og faser i byggenæringen. Her forsøker vi å utvikle relevante faglige innlegg som bidrar til økt kunnskap om hvordan man kan ta i bruk dagens løsninger for å få et mer effektivt, lønnsomt og bærekraftig byggeprosjekt.

Vi har i den senere tid invitert utstillere og ulike fagmiljøer til å komme med sine innspill til hvilke seminarer man ønsker at vi utvikler. Summen av disse innspillene danner grunnlag for at vi skal kunne presentere en skreddersydd seminar- og konferanse meny som bidrar til at hver enkelt medarbeider i en byggeprosess skal finne minst ett relevant faglig innlegg på Bygg Reis Deg.

Jeg håper vi lykkes i å utvikle en faglig sterk meny og at du som besøkende får maksimalt utbytte av din deltagelse på årets Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøtet, 16-19 oktober. Innleggene vil bli presentert på 4 åpne scener fordelt i hall A, D og E.

Har du ett tema du mener vi bør ta opp er det bare å melde til oss på e-post: brd@byggreisdeg.no

Share this: