Se presentasjonene fra Det Norske Byggemøtet 2018

Det Norske Byggemøtet ble utviklet for å samle ledere i byggenæringen og dele kunnskap om hvordan man kan utvikle en mer bærekraftig byggeindustri. Møteplassen skal motivere til økt samhandling og samspill på tvers av bransjer. Neste år arrangeres Det Norske Byggemøtet 16.oktober under Bygg Reis Deg. Nedenfor kan du lese og høre de ulike innleggene fra konferansen.

 

Veien videre for byggenæringen ved Jon Sandnes

Presentasjonen: Jon Sandes fra Byggenæringens Landsforening om veien videre for byggenæringen

Video av innlegget: Jon Sandnes sitt innlegg

Restart: 7 veier til bærekraftige forretningsmodeller

Presentasjonen: Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen om Restart: 7 veier til bærekraftige forretningsmodeller

Video av innlegget: Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Sverre Tiltnes presenterer beste praksis i norsk bygg- og eiendomsnæring.

Presentasjonen: Sverre Tiltnes fra Bygg21 presenterer Byggpuls rapporten

Video av innlegget: Sverre Tiltnes

Bygg21 presenterer den nye ByggPuls rapporten.

Video av innlegget: Sigmund Aas fra Arealstatistikk

Analyser og hypoteser om fremtiden

Presentasjonen: Kjell Kvarekvål fra JM om målstyrt KTI-arbeid

Presentasjonen: Jon Olav Sigvartsen fra Bygg21 om digitalisering av byggeprosessene

Video av innlegget: Kjell Kvarekvål og Jon Olav Sigvartsens vurderinger

 

Utdeling av Gullhammeren 2018

Video av innlegget: Presentasjon av vinnerne av Gullhammeren 2018

 

Snøhetta: Norsk byggenæring – på vei ut i verden

Presentasjonen: Tonje Frydenlund fra Snøhetta om hvordan de har lyktes med å skape en internasjonal tilstedeværelse 

Video av innlegget: Tonje Frydenlund

Sirkulære byggeklosser – samspill som nøkkel til grønn verdiskaping

Presentasjonen: Cathrine Barth fra Cirkular Norway om sirkulære byggeklosser

Video av innlegget: Cathrine Barth

Build Upon, Verdens mest bærekraftige bygg- og eiendomsprosjekter.

Presentasjonen: James Drinkwater fra World Green Building Council om Build upon

Video av innlegget: James Drinkwater

 

Better places for people, healthy indoor environment

Presentasjonen: Dr. Whitney Austin Gray fra Delos om bærekraftige bygg og et helsebringende inneklima

Video av innlegget: Whitney Austin Gray

Samtale om bærekraftige bygg

Video av innlegget: James Drinkwater og Whitney Austin Gray

 

Gullhammeren 2018

Nominasjonene til Gullhammeren 2018 kan du se her:

Share this: