Salgsstart for messen Bygg Reis Deg 2019 blir i desember 2017

I vår utstillerundersøkelse stilte vi spørsmålet om når man ønsker å bestille stand for 2019 utstillingen. Da svarte 50% av de spurte at de ønsket å bestille plass høsten 2017 eller våren 2018. Derfor har vi snudd oss raskt og åpner salg av stands allerede nå i desember. 

Det er mange som vil planlegge sin deltagelse i god tid og som allerede nå har bestemt seg for at de vil delta i 2019. Derfor har vi lagt til rette for at salget av stands kan starte allerede nå i desember. For å forbedre strukturen i hallene og bidra til enda bedre effekt for utstillerne har vi gjort noen endringer. Vi starter utstillingen med konferanser, Digital Arena og tilhørende utstilling i hall A1. Deretter blir det byggevarer av ulike kategorier i hallene B, C og D før vi avslutter i hall E med alt du trenger for å utføre arbeidet. Det innebærer at verktøy og fremvisning av yrker, flyttes til hall E. I tillegg flytter vi uteområdet til forsiden slik at dette utstillerområdet blir mer synlig for publikum. Endringene er gjort på bakgrunn av de tilbakemeldinger og analyser vi har gjort og vår største motivasjon er at både utstillere og besøkende skal få en enda bedre opplevelse av Bygg reis Deg 2019 enn i år.

De som melder seg på i dag kan komme med ønsker om plassering og vil få bekreftet sin plassering innen 1. mars 2018. Man får fritak for påmeldingsavgift frem til 1. juni 2018 og må bekrefte sin påmelding med å innbetale 50% av standleien innen 15. desember 2018.

Vi gjør dette for å imøtekomme utstillernes ønsker og for å øke mulighetene til å planlegge og gjennomføre en enda bedre messe i 2019, sier administrerende direktør Gunnar G. Nybø. Det er svært hyggelig at så mange utstillere ser nytten av å være med og at de ønsker å bestille plass allerede nå. I tillegg til de endringene som er beskrevet plasserer seminarområder ut i samtlige haller. Her vil det være mulig å inspirere de besøkende med aktuelle temainnlegg med tilhørende innslag fra aktuelle utstillere i området rundt. På den måten får vi mer igjen for all den informasjonen som har blitt formidlet i seminarrommene og utstillerne får komme til orde på en egen «speakers corner» avslutter, Nybø.

 

Share this: