Registrering for besøkende

Her registrerer du koden du har fått tilsendt fra en av våre utstillere.
Har du ikke mottatt kode kontakt en av våre utstillere eller bruk BRD2015.

Fyll ut feltene, skriv og klipp ut billetten som du tar med til messebesøket.
Billetten gjelder alle dager.