PAROC Klimaplate ZERO for nesten nullenergibygg

Enkel og kostnadseffektiv for nesten nullenergibygg. Laget av PAROC Steinull, energieffektiv og brannsikker isolasjon.

Parocs Klimaplate er en suksesshistorie som har hjulpet mange huseiere med etterisolasjon for å redusere energiforbruket. En tilleggsisolering er en meget god investering. I tillegg til lavere oppvarmingskostnad og et mer behagelig innemiljø, øker du også husets verdi. Med PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er det både raskt og enkelt.

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO muliggjør energirenovering som tilsvarer energiklasse A. Klimaplate ZERO kan også brukes i forbindelse med nyproduksjon som en utvendig isolering mot underlag av tre, betong, lettbetong eller tegl. Produktene har en rekke felles fordeler. De er brannklassifisert i Euroklasse A1 og gir et effektivt og heldekkende isolerende lag uten kuldebroer, samtidig som de beskytter mot både fuktighet, vind og regn.

Isolering er det mest effektive virkemiddelet for å energieffektivisere, redusere utslippene av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålet. Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering er det klimaskallet som avgjør hvor mye energi som kommer til å bli brukt. Med riktig isolering av hver del av konstruksjonen kan du minimere energiforbruket og spare både penger og miljø, samtidig som bygningen er klar for fremtidens krav.

Velkommen til vår stand C02:20 i Bygg Reis Deg, hvor vi vil fortelle deg mer om Klimaplate ZERO og fordelene med steinullisolasjon.

Les mer om PAROC Klimaplate ZERO: https://www.paroc.no/konsept/klimaplate

Hent din gratis billett til Bygg Reis Deg her: http://www.byggreisdeg.no/hent-din-gratisbillett-til-bygg-reis-deg-16-19-oktober-2019/

Bruk kode C02-20.

Brannsikker isolasjon til kompakte torvtak

PAROC TURF er spesielt beregnet for bruk i torvtak og Sintef-godkjent.

PAROC TURF torvtaksplate er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak. Torvtaket er et kompakt tak der torvtekningen ligger direkte på varmeisolasjonen over et heldekkende, vanntett takbelegg med sveiste skjøter. Tettesjikt må være godkjent for bruk i torvtak.

PAROC TURF Torvtaksplate kan benyttes på tak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Ved en større takvinkel enn 27 grader forsterkes torvlaget. Konstruksjonen er først og fremst beregnet for frittliggende boliger og hytter som er delvis eller kontinuerlig oppvarmet, men kan også benyttes i større bygg.

Isolasjonsplaten har en SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 som omfatter PAROC TURF Torvtaksplate og den prinsipielle oppbygningen av taket. I tillegg til betingelser for bruk som er gitt bør anbefalingene for tekking med torv som angitt i Byggforskserien 544.803 Torvtak følges.

 

Isoleringsløsning med U-verdi

 PAROC Turf 150 mm 200 mm  250 mm 300 mm
 U-verdi, W/m2K 0.22 0.17  0.14 0.12

 

Deklarert varmekonduktivitet PAROC TURF: λD = 0,037 W/mK.

Dimensjonerende varmekonduktivitet brukt i torvtak λd = 0,038 W/mK (Sintef Teknisk Godkjenning Nr 20643)

Les mer: https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/tak/torvtak

Les mer i brochuren: https://www.paroc.no/-/media/files/brochures/norway/paroc-turf-no.ashx?la=nb-no

Hent din gratis billett til Bygg Reis Deg her: http://www.byggreisdeg.no/hent-din-gratisbillett-til-bygg-reis-deg-16-19-oktober-2019/

Bruk kode C02-20.

PAROC Steinull – den naturlig bærekraftige isolasjonen

Isolering er det mest effektive virkemiddelet for å energieffektivisere, redusere utslippene av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålet. Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering er det klimaskallet som avgjør

hvor mye energi som kommer til å bli brukt. Med riktig isolering av hver del av konstruksjonen kan du minimere

energiforbruket og spare både penger og miljø, samtidig som bygningen er klar for fremtidens krav.

Bærekraftige, brannsikre og energieffektive løsninger må bygges med bærekraftige, brannsikre og energieffektive produkter. Steinull er naturens egen oppfinnelse og er blitt brukt i industrien i over 80 år. PAROC

Steinull består av 95–99 % stein, som smeltes og deretter spinnes til fiber. Denne prosessen resulterer i

bærekraftig steinull som er både varme-, brann- og lydisolerende.

 

Velkommen til vår stand C02-20 i Bygg Reis Deg, hvor vi vil fortelle deg mer om PAROC Steinull og fordelene med steinullisolasjon.

Les mer om PAROC Steinull: https://www.paroc.no/hvorfor-paroc-steinull

Hent din gratis billett til Bygg Reis Deg her: http://www.byggreisdeg.no/hent-din-gratisbillett-til-bygg-reis-deg-16-19-oktober-2019/

Bruk kode C02-20.

 

 

Share this: