Påmeldingsfrist

Siste frist 1.September 2018
Når alle søknadene har kommet inn vil juryen evaluere og rangere disse slik at vi kommer frem til et antall vinnerkandidater i hvert fokusområde. Samtlige finalister får anledning til å presentere seg for juryen og tilhørere under Det Norske Byggemøtet 2018, onsdag 17.oktober på Meet Ullevål.

Share this: