På vei mot noe stort

I forrige uke deltok jeg på Byggedagene 2018. Her deltok mange representanter for å utveksle erfaringer og høre ulike «beste praksis» eksempler.

Jeg registrerte at representanter fra ulike deler av næringen manet til samhandling og samspill. Vi hørte at vår samferdselsminister på vegne av regjeringen hadde store planer for statens investeringer i eksisterende og ny infrastruktur. Selv om Jon Sandnes i BNL beskrev noen av de tøffe utfordringene som ligger foran oss sitter jeg med en følelse av at vi er i startgropen på å få til noe stort i bygge Norge. For som Sandnes sa så er det vi i byggenæringen som bygger alle menneskers drømmer.

Vi i Bygg Reis Deg skal være utstillingsvinduet for norsk byggenæring og bidra til å fremme de gode løsningene. Vi skal utvikle møteplasser, som bidrar til at norsk byggenæring blir litt mer konkurransekraftig i morgen enn vi er i dag.

Ved å være tilstede på Byggedagene og andre møteplasser i de ulike bransjene skaffer vi oss innsikt i hvordan vi kan samle hele «byggelaget» på en og samme møteplass under Bygg Reis Deg 2019. For når jeg hører en engasjert Britt Røed Lohne fra WK Entreprenør si at «det er mange som gjør mye» og at vi må «få med alle» er det som musikk i mine ører. Jeg er overbevist om at vi er på vei mot noe stort i norsk byggenæring om vi klarer nettopp det, å få alle med på det store grønne skifte ved hjelp av de verktøy og løsninger som allerede eksisterer. For som Jon Karlsen i Glava påpekte så ligger verktøyet klart det er bare å ta det i bruk.

Jeg er overbevist om at det er mange som kan mye, men at vi også kan utvikle oss på enkelte områder slik at vi samhandler og presterer enda bedre. Bygg Reis Deg ønsker å bidra til å fremme beste praksis og heie på de mest fremoverlente aktørene og ser frem til å utvikle nye aktiviteter og møteplasser som fremmer norsk byggenæring sammen med våre utstillere og samarbeidspartnere.

Share this: