På tide at alle utstillere åpner Fonn Byggemappen sin med all informasjon om deltagelsen

Bygg Reis Deg har inngått et samarbeid med Fonn Byggemappen for å bidra til bedre oversikt og informasjonsflyt knyttet til deltagelsen på årets messe.

Ved å bruke Fonn Byggemappen kan vi sørge for at alle prosjektmedarbeidere og ikke bare en kontaktperson hos vår utstiller får den informasjonen fra oss som er nyttig og nødvendig for å sette seg inn i de ulike delene av deltagelse på Bygg Reis Deg. Jo flere som får direkte tilgang til denne informasjonen både i planleggingsfasen og under gjennomføring, dess bedre er det.

Dersom du ikke har mottatt informasjon om hvordan du åpner din byggemappe ber vi deg ta kontakt med:

 

Erik Nilsen:                      982 123 64 – erik@fonn.io

Mats Hetling:                  928 080 95 – mats@fonn.io

Jan Tore Grindheim:      984 545 18 – jantore@fonn.io

Share this: