Eiere og styre

Styrets leder Carl Otto Løvenskiold

Bygg Reis Deg AS eies av Bygningsartikel-Grossisternes Forening og Byggevareindustriens Forening  

Styret i Bygg Reis Deg AS 

Styreleder:
Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold-Vækerø AS

Nestleder:
Jan Halstensen, Styreleder Saint-Gobain Byggevarer as

Styremedlemmer:
Adm. direktør Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens Forening
Adm. direktør Asbjørn Vennebo, Optimera AS
Markedssjef Eirik Grønlie, Løvenskiold Handel AS
Adm. direktør Kristin Røed Eriksen, Saint-Gobain Byggevarer as

Varamedlemmer:
Kategorisjef Janicke Cecile Mathisen, Optimera AS
Salgsdirektør Jan Erik Engebretsen, Jackon AS