Verdien av å skape unike opplevelser på ulike møteplasser

Del: 

Bygg Reis Deg har innledet et samarbeid med eventbyrået Medvind for å videreutvikle vårt seminar- og konferanse konsept.
I begynnelsen av januar presenterte administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø, våre planer for Bygg Reis Deg 2017 foran et lydhørt publikum under Medvinds Nyttårsfest.
Tema for den faglige seansen var «Opplevelses Økonomi» og verdien av å skape unike opplevelser på ulike møteplasser.

Nybø informerte om at Bygg Reis Deg vil videreutvikle seminar- og konferansekonseptet og etablere DET NORSKE BYGGEMØTE.
Målet er å samle aktører fra hele verdikjeden, til en felles faglig treningsarena og bygge omdømme til norsk byggenæring.
Norges største landbaserte næring fortjener at vi løfter frem de dyktige medarbeiderne og prosjektene som finnes og skaper stolthet for de gode prestasjonene i næringen.
DET NORSKE BYGGEMØTE skal sørge for at politikere og folk flest får øynene opp for hvordan vi kan bygge Norge inn i en grønnere og mer bærekraftig fremtid både i by og bygd.