Juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 er satt

Del: 

I går møttes juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 for å konstituere seg og gjennomgå kriterier for årets konkurranse. Direktør for customer operations i Innovasjon Norge, Kristin Malonæs, ble valgt som leder.
De øvrige jurymedlemmene er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes og styreleder i Virke Byggevarehandel, Knut Strand Jacobsen.

Det er en stor ære å få lede en så faglig dyktig jury, som skal evaluere de innkomne søknadene.  Vi ønsker å få inn små og store bidrag, som fremmer en mer innovativ, digitalisert og bærekraftig byggenæring. Det er mye fokus på å ta i bruk digitale verktøy og ikke minst å digitalisere sammen. Det betyr at vi er ekstra interessert i verktøy og prosjekter, som gjør nettopp dette og som på den måten bidrar til en mer konkurransekraftig byggenæring, sier juryens leder Kristin Malonæs. Som representant for Innovasjon Norge er jeg også spent på om vi får inn søknader som bekrefter min antagelse om at norsk byggenæring har et uforløst potensiale som eksportnæring, avslutter Malonæs. 

Invitasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 med tilhørende kriterier blir lansert onsdag 29.mars på www.byggreisdeg.no.

Fakta om Byggenæringens Innovasjonspris 2017

Bygg Reis Deg ønsker å dele ut Byggenæringens Innovasjons pris for 4.gang.

Tidligere vinnere:

2011     Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.

2013     Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.

2015     Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging», basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring.