Har dere Byggenæringens mest innovative løsninger?

Del: 

Bygg Reis Deg skal i år arrangeres for 27.gang og samle hele byggenæringen til en utviklende og nyttig møteplass. I tillegg skal vi ha fokus på å fremme de gode og mest innovative byggeløsningene. I den anledning ønsker vi å dele ut Byggenæringens Innovasjonspris for 4.de gang. Derfor vil vi oppfordre alle til å melde inn sine kandidater og bidra til å belyse hva norsk byggenæring er gode på.
Bygg Reis Deg skal bidra til å fremme norsk byggenæring og skape økt konkurransekraft for våre utstillere og besøkende. I den anledning passer det perfekt å skape oppmerksomhet rundt innovasjoner. Byggenæringens Innovasjonspris skal gå til et firma/organisasjon eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer digital og/eller bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) Byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft, verdiskapning å ha potensiale for bred anvendelse.
Vi har satt sammen en godt kvalifisert jury med Kristin Malonæs fra Innovasjon Norge som leder. Hun har med seg ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes og styreleder Virke Byggevarehandel, Knut Strand Jacobsen.
Vi ser frem til å hedre den eller de som har Byggenæringens mest innovative løsninger under åpningskonferansen på Det Norske Byggemøte den 18.oktober 2017. Meld inn din kandidat på vårt søknadsskjema. Frist 1. juni 2017.