Bygg Reis Deg etablerer Digital Arena

Del: 

Bygg Reis Deg har engasjert Bård Krogshus daglig leder i BIM Center og Lars Chr Christensen senior rådgiver i multiBIM til å bistå Bygg Reis Deg med utvikling og organisering av en Digital Arena i hall E. Dette blir en arena hvor vi ønsker å samle næringen rundt temaet digitalisering og hva det vil kunne bety i praksis i nær fremtid. I en stor, fragmentert og praktisk næring har vi tro på at vår arena er det beste stedet for å koble mulige gevinster fra det digitale veikart og synliggjøre hva dette vil bety for de 45.000 besøkende på Bygg Reis Deg. Vi ser for oss at aktiviteter og utstillere i hall E vil bidra til å gi et innblikk inn i den digitale fremtiden til norsk byggenæring og belyse hva som skal til for å få hver enkelt aktør til å ta i bruk de verktøy som allerede finnes. 

Kan din løsning eller ditt produkt bidra til det digitale skifte?
Byggenæringen står foran store endringer. I desember 2016 etablerte Statsbygg prosjektet Digibygg. På Byggedagene i mars 2017 etterlyste prosjektleder Jan Myhre et helt annet fokus, hvor man tar utgangspunkt i de mulighetene som digitalisering og nybyggeteknologi gir, og deretter se på hva slags bygg man er i stand til å reise i samspill og dialog med brukerne. Bygg Reis Deg ønsker å bidra i utviklingen og er på jakt etter de utstillerne som vil bidra til den digitale utviklingen og sørge for at flest mulig aktører tar i bruk de verktøy som finnes og tar utfordringen om å utvikle seg inn i morgendagens byggeløsninger idag. Har du et verktøy eller en løsning som du mener du bør eksponere for byggenæringen er det bare å ta kontakt og sikre deg plass i hall E.