Møt James Drinkwater

Det Norske Byggemøtet ønsker å bidra med ny kunnskap, nye løsninger og fremtidsvisjoner for en næring som har et stort potensial og ikke minst ansvar til å påvirke det grønne skifte. Til årets konferanse får vi besøk av direktør James Drinkwater fra World Green Building Council, som skal dele sine kunnskaper om hvilke nasjoner som ligger i verdenstoppen innen utviklingen av bærekraftige bygg.

James Drinkwater har bred erfaring med bærekraftige bygg og byggeprosjekter. Ved siden av rollen som direktør og rådgiver for grønne europeiske byggestandarder og forskrifter, har han også ledet BuildUpon, som er verdens største samarbeidsprosjekt for renovering av bygninger.

På Det Norske Byggemøtet skal Drinkwater gi oss et innblikk i hva som er Europas største utfordring når vi snakker om renovasjonsstrategier og et lavere utslipp av C02 avtrykk fra bygninger. Drinkwater vil presentere flere internasjonale prosjekter og redegjøre for hvilke muligheter disse kan gi for norsk byggenæring.

Med Det Norske Byggemøtet ønsker vi å motivere til riktig valg innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Meld deg på for å høre James Drinkwater presentere hvordan den norske byggenæringen kan lage bærekraftige forretningsmodeller som vil skape en mer konkurransekraftig byggenæring.

 

Her kan du se James sitt innlegg på Det Norske Byggemøtet 2018:

Build Upon, Verdens mest bærekraftige bygg- og eiendomsprosjekter.

Presentasjonen: James Drinkwater fra World Green Building Council om Build upon

Video av innlegget: James Drinkwater

 

Du kan møte James på Det Norske Byggemøtet 17.oktober

Lær mer om James her

 

I Norge har Norwegian Green Building Council og Grønn Byggallianse slått seg sammen til én felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018. Nå heter de Grønn Byggallianse på norsk og Norwegian Green Building Council på engelsk.

Formålet med sammenslåingen er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele verdikjeden innen bygg- og eiendom kan være medlem.

Deres ambisjon er å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor.

Deres formål er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Dette vil de gjøre gjennom fem aktivitetsområder:

  • Å være en inspirasjons- og kunnskapskilde for medlemmene
  • Å tilby nettverk der medlemmer kan hente og dele erfaringer
  • Å være en interesseorganisasjon for økt bærekraft overfor myndighetene ved utforming av nye rammebetingelser
  • Å stimulere til innovasjon
  • Å utvikle og tilby verktøy og sertifiseringsordninger for bærekraft

 

Grønn Byggallianse vil operasjonalisere FN’s bærekraftsmål til bygge- og eiendomsnæringen. De ønsker å styrke medlemmenes forretningsmodeller slik at de er i stand til å møte fremtidens markeds- og myndighetskrav.

Ta gjerne en titt på hva World Green Building Council skriver om FN’s bærekraftsmål i lenken under:

http://www.worldgbc.org/green-building-sustainable-development-goals

 

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Share this: