Møt Whitney Austin Gray på Det Norske Byggemøtet

Dr. Whitney Austin Gray i Delos er ansvarlig for helseundersøkelser og utvikling av innovative design strategier og produkter som bidrar til å øke helse og velvære gjennnom utforming av bygninger. I dette innlegget vil hun fokusere på hvilken effekt brukerne får av et bærekraftig bygg. Hun kommer med eksempler på forskningsresultater fra Well Living Lab i Rochester og konkrete eksempler og anbefalinger på hva som bør prioriteres for å skape et helsebringende inneklima.

 

Her kan du se hennes innlegg på Det Norske Byggemøtet 2018:

Better places for people, healthy indoor environment

Presentasjonen: Dr. Whitney Austin Gray fra Delos om bærekraftige bygg og et helsebringende inneklima

Video av innlegget: Whitney Austin Gray

 

Du kan møte Whitney på Det Norske Byggemøtet 17.oktober

Lær mer om Whitney her

Lær mer om Well Living Lab her

 

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Share this: