Løsningene finnes – Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

I dag overtar Oslo ansvaret som Europas miljøhovedstad og vi i Bygg Reis Deg er med på laget. 

Åpningskonferansen under Det Norske Byggemøtet, som arrangeres 16.oktober 2019 er en del av det offisielle programmet til Miljøhovedstaden. Vi er klare til å bruke både konferansen, seminarer og messen i perioden 16-19 oktober til å vise hvordan norsk byggenæring kan bidra til en mer klima og miljøvennlig byggenæring.

Vi er overbevist om at det allerede finnes mange gode løsninger og har du et produkt eller en løsning som kan bidra til å utvikle den norske- og internasjonale byggenæringen i en mer miljøvennlig retning tar vi gjerne imot tips på brd@byggreisdeg.no

 

      

 

 

Share this: