Konferansedag 2: Skreddersydd for rådgivende ingeniører og arkitekter

Torsdag 19. oktober kan du oppleve to konferanser med tematikk som er relevant og engasjerende for rådgivende ingeniører og arkitekter. 

Konferanse 3: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv fokuserer på hvordan byggenæringen kan legge til rette for en sirkulær økonomi. Fra veibygging og sykehus til gulvbelegg – mye av det som i dag blir kastet, kan gjenbrukes eller resirkuleres. Svært få råvarer blir gjenbrukt eller resirkulert. Norge er kanskje bedre enn mange andre land, og har derfor en stor mulighet til å gå foran når det gjelder gjenvinning, gjenbruk og overgang til en sirkulær økonomi. Fortsatt blir tusenvis av tonn materialer som kan brukes andre steder dumpet. Dette betyr store økonomiske tap for byggherrer, entreprenører og samfunnet.

Konferanse 4: Urbanisering som verdiskaper – Storby, by og landsby tar for seg hvordan byer kan bli inkubatorer for smarte grønne løsninger. Det krever ledelse, innovasjon, mot og samspill i hele byggenæringen. Byen er steder der menneskestrømmene, pengestrømmene og varestrømmene møtes. Steder der verdier skapes, deles og forvitrer. Dette har vært byens rolle i tusenvis av år. Byer over hele verden vokser – og de vokser raskt. I dag lever halvparten av verdens befolkning i byer, og urbaniseringen vil fortsette i mange tiår framover. Byggenæringen spiller en viktig rolle i å legge til rette for at FNs 17 bærekraftsmål kan realiseres der vi mennesker bor, lever og ferdes. I løpet av de neste 10-15 årene innebærer dette en satsing på bærekraftig byplanlegging, grønne flerbruksbygg, infrastruktur, fornybar energi, mobilitetsløsninger og avfallshåndtering.

En spennende og motiverende avslutning på dagen sørger Mikael Genberg for. Mikael Genberg er kjent for sine alternative bomiljøer. Noen av hans prosjekter er:

  • Hotel Woodpecker – et lite trehus 13 meter opp i det høyeste treet i Vasa Park i Västerås.
  • Undervannshotellet Utter Inn – et lite hotellrom for to som ligger 3,5 meter under havoverflaten.
  • Ooops Hotel – huset som ser ut som det har drevet ut i Mälaren elven og ligger halvveis under vann.

Mikael Genberg ønsker også å plassere et rødt hus på månen. Foredraget hans handler om å ikke gi opp, og at ingen mål er for store. Man må bare ta et steg av gangen og sakte men sikkert kan drømmer gå i oppfyllelse.

Mikal Genberg, kunstner, holder foredraget ” Om å Bygge et Rødt Hus på Månen” torsdag 19. oktober som en del av Konferanse 4: Urbanisering som Verdiskaper – Storby, By og Landsby fra kl. 13:15 – 15:45 i Hall A.

Fullstendig konferanseprogram er tilgjengelig på https://min.byggreisdeg.no/shared/program. Registrer deg gratis som besøkende på Bygg Reis Deg her for å få adgang til både utstillingen og konferanse- og seminarprogrammet. Konferansene har begrenset med plasser. Registrer deg på https://min.byggreisdeg.no/login (Husk: du må først registrere deg som besøkende).

Share this: