Juryen

Juryen for de fem ulike fokusområdene består av følgende representanter fra arbeidsgruppene i Bygg21 prosjektet:

Område 1: Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

Thor Olaf Askjer               Norsk Eiendom

Stian Berger Røsland      Selmer

Christine Grape                 Grape Architects

Harald Martin Gjøvaag  Selvaag Bolig

Aina Tjosås                         Os Kommune

Gro Sandkjær Hanssen  OsloMET

Område 2: Kvalitet og bærekraft

Katharina Bramslev        Grønn Byggallianse

Tor Erik Danielsen           Arbeidstilsynet

Christian Lorange            Arealstatistikk

Stein Solvik                         JM Norge AS

Morten Haveraaen         Statsbygg

Kristin Kongsrud              SEB

Tom Brinck-Mortensen Moment Eiendom

Cathrine Vigander           Element Arkitekter

Område 3: Samhandling i byggeprosjekter

Karsten Hjertholm          Stor Oslo prosjekt

Ragnhild Kvålshaugen   Handelshøyskolen BI

Odd-Erik Bunde                 BundeGruppen

Kjell Andre Honerud      DLA Piper

Sigmund Aslesen             Veidekke

Arve Solheim                     Mesterhus

Leif Tore Hanssen            Norges Arktiske Studentsamskipnad

Øyvind Mork                     Asplan Viak

Trygve Toften                   Moelven Modus

Område 4: Industrialisering av byggeprosjekter

Tonje Værdal Frydenlund            Snøhetta

Jon Erik Lunøe                  Ulven AS

Anita Moum                      Tegn_3

Sverre Kirkevold              Block Watne

Øystein Olav Ylvisåker   Oslo S Utvikling

Anders W. Haugen          Veidekke

Jøns Sjøgren                      Boligprodusentene

Øyvind Skarholt                Byggevareindustriens Forening

Område 5: Kompetanse som konkurransefortrinn

Bård Frydenlund              AF Gruppen

Steinar Fretheim             DiBK

Steinar Krogstad              Fellesforbundet

Halvard Kilde                     Metier

Steinar Holm                     GK

Michael Bors                     Statsbygg

Trine Dyrstad Pettersen  Byggevareindustriens Forening

Share this: