God jul og et enda bedre nytt messeår

Når vi nå nærmer oss jul og snart skal se frem til et helt nytt år med blanke ark betyr det også et nytt messeår. I 2019 skal vi presentere den 28. Bygg Reis Deg messen. Her skal vi vise HVORDAN våre utstillere kan bidra til å ivareta eksisterende og utvikle ny bygningsmasse på en enda bedre måte enn man har gjort tidligere.  

Denne uken samlet vi vårt produksjonsteam til et siste arbeidsmøte før jul. Der snakket vi om hvordan vi kan bidra til en positiv opplevelse både for utstillere og besøkende. Hvordan vi sammen kan bidra til at private og offentlige eiere kan få bedre kunnskap om hvordan de skal ivareta og utvikle sin eiendomsmasse gjennom vår utstilling og våre læringsplasser.

Som en del av vårt team er det avgjørende å forstå betydningen av hvilken møteplass vi jobber med. Hva betyr det at vi har en visjon om å utvikle «byggenæringens viktigste møteplass».

Jo, det betyr faktisk at alle som er involvert i en byggeprosess skal se nytten av å besøke oss. De skal få viktig kunnskap som gjør dem bedre i stand til å møte sine byggrelaterte utfordringer etter besøket. De skal bli mer lønnsomme av et besøk hos oss og føle at de ligger ett skritt foran.

Videre har vi en målsetting om å øke utbytte både for utstillere og besøkende og samle mange bygginteresserte forbrukere og profesjonelle aktører fra ulike bransjer i byggenæringen. Dette er viktige strategiske mål, som skal bidra som et styringsverktøy i arbeidet med å utvikle det største «utstillingsvinduet» for norsk byggenæring i 2019.

Tilfeldighetene skulle ha det til at vårt møte ble gjennomført samme dag som hele Norges, Ole Gunnar Solskjær fikk oppdraget med å lede verdens største fotballklubb, Manchester United.

Solskjær står nå foran viktige oppgaver og trenger å legge en strategi som alle forstår. En strategi som viser hvor man skal, hva man ønsker å oppnå og som beskriver hvilken oppgave og rolle hver enkelt skal løse for å nå målet.

Adm. direktør Gunnar G. Nybø
Adm. direktør Gunnar G. Nybø

Felles for Solskjær og meg som leder av Bygg Reis Deg er at det er viktig både å stake ut kursen og få alle til å dra i samme retning. Vi må sammen skape en entusiasme rundt byggenæringen, de ulike bransjene (yrkene) og vår møteplass som bidrar til at alle involverte og aktuelle besøkende opplever at det er en nyttig og viktig møteplass.

For det er summen av hva hver enkelt bidrar med, som skaper de gode opplevelsene og den nyttige møteplassen vi alle ønsker.

Derfor oppfordrer vi alle til å bruke våre møteplasser og kommunikasjonskanaler til å dele sine gode opplevelser og erfaringer fra egne byggeprosjekter. La oss sammen dra nytte av den forhåpentlige «Solskjær effekten» og utvikle en møteplass som bidrar til at alle utstillere presterer best mulig og viser seg frem fra sin beste side.

På den måten kan vi tilfredsstille fansen (de besøkende) og gi dem en unik opplevelse og følelse av å ligge ett steg foran utviklingen i byggenæringen.

 

Så ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull julefeiring og ser frem til å utvikle Bygg Reis Deg 2019 sammen med dere.

 

Share this: