Ingeborg-nettverket inviterer alle kvinner til inspirasjonsdag under VVS-dagene

Fredag 19. oktober ønsker Ingeborg-nettverket alle kvinner velkommen til inspirasjonsdag under VVS-dagene. Deres mål er å oppfordre kvinner til å være med å utvikle fremtidens rørbransje.

Ingeborg-nettverket er en møteplass for kvinner som jobber i rørbransjen og som har et ønske om å representere kvinnelige rollemodeller i bransjen. Ingeborg-nettverket er en felles arena for inspirasjon og motivasjon, samt tilrettelegging av erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling. Deres langsiktige mål er å fremme rørbransjen som en attraktiv arbeidsplass, samt øke andel kvinner i utførende salg, tekniske og fagledende stillinger.

I dag består rørbransjen av 96% menn, hvor Ingeborg- nettverket mener bransjen har bedre utbytta av en mer jevn kjønnsfordeling. Som mål for programmet ønsker de et større mangfold og bedre rekruttering i rørbransjen. Sammen med dagens konferansier, Siri Kristiansen, kommer det flere kjente og spennende foredragsholdere som alle skal utfordre det tradisjonelle synet på kvinner innenfor byggenæringen.

Vi i Bygg Reis Deg oppfordrer alle kvinner til å delta!

 

Share this: