Hva vil du lære mer om?

Vi i Bygg Reis Deg jobber nå med å sette sammen et seminarprogram til Det Norske Byggemøtet sine 4 scener på Bygg Reis Deg.

Det skal fylles opp med mer enn 200 seminarer med fokus på de 4 fasene som omhandler ledelse og organisering, planlegging, materialvalg og den utførende delen av byggeprosessen.

For å fylle scenene med nyttige seminarer arrangerer vi ulike innspills møter hvor interessegrupper kan komme med sine ønsker og tips om faglige innlegg. Vi skal dele innleggene i de 4 fasene tilegnet ulike målgrupper. Temaene skal være knyttet til innovasjon, digitalisering, klima, lønnsomhet, kvalitet og samspill.

Dersom du eller noen du kjenner ønsker å bidra med innspill eller bidrag på en av våre scener ber vi deg derfor om å ta kontakt på brd@byggreisdeg.no eller på telefon 23 11 44 90.

Share this: