Meld deg på Det Norske Byggemøtet 2018, onsdag 17.oktober på Meet UIlevål i Oslo

Det Norske Byggemøtet arrangeres i år for andre gang. Her vil du oppleve norske og internasjonale foredragsholdere som skal fortelle deg status om nivået i Norge og resten av verden med spesielt fokus på arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling. Det Norske Byggemøtet skal bidra til økt samspill mellom bransjene i byggenæringen og dermed bidra til en mer konkurransekraftig norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring.

Det Norske Byggemøtet er en møteplass for kommuner, organisasjoner, bedrifter og bedriftsledere som både ønsker og har tro på at økt samarbeid mellom de ulike aktørene i byggeprosessen kan øke produktiviteten og styrke konkurransekraften innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Vi skal inspirere samtlige ansatte på tvers av bransjer, motivere til dialog og bidra til at vi sammen utvikler verdens mest bærekraftige byggeindustri.

På årets konferanse vil vi gi deg et program med nasjonale og internasjonale foredragsholdere, som skal gi deg innblikk i hvem som ligger i tet av utviklingen og hvordan disse aktørene jobber.

Du får presentert «beste praksis» i Norge via prosjektarbeidet til Bygg21 og presentasjon av de 10 kandidatene til Gullhammeren 2018. Videre vil du høre inspirerende innlegg fra Snøhetta og om hvordan man legger en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell med professorene Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen fra Restart. James Drinkwater fra World Green Building Council skal gi deg innblikk i globale trender, hvilke nasjoner som er ledende i utviklingen og presentere case studier som viser hvordan man jobber med utvikling av mer bærekraftige bygg. Whitney Austin Gray fra Delos skal redegjøre for hvordan bærekraftige bygg påvirker menneskene som jobber og bor i dem og hvordan man kan skape et positivt inneklima. Hun kommer også med ferske analyser fra Well Living Lab i Rochester. Sist men ikke minst vil vi dele ut Byggenæringens ærespris 2018 til en person som over tid har gjort noe ekstraordinært bra for å fremme byggenæringen i Norge.

Deltageravgiften for årets konferanse er satt til kr. 2.000 pr deltager inklusiv lunsj og hver 4 deltager du melder på vil få gratis deltakelse. Konferansen varer fra 10.00 til 16.00.

Vår ambisjon er å samle de byggenærings ledere som har tatt inn over seg at man må bidra til økt kunnskapsdeling og samspill på tvers av bransjene for å opprettholde sin konkurransekraft. Er du en slik leder håper jeg du tar med deg dine ledere og melder dere på Det Norske Byggemøtet 2018 på vår påmeldingslink:

Trykk her for påmelding til Det Norske Byggemøtet 2018

 

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Share this: