DET NORSKE BYGGEMØTET

FOTO AF Gruppen

HVA er Det Norske Byggemøtet?

Det Norske Byggemøtet er en nasjonal møteplass for alle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere. Møteplassen ble etablert i 2017 og presenteres i form av enkeltstående konferanser eller flere konferanser, seminarer og andre aktiviteter under samme navn. Fellesnevneren for arrangementene er at de skal bidra til å øke samspillet på tvers av bransjer hvor deltagerne kan dele erfaringer og kunnskap slik at en samlet norsk byggenæring øker sin konkurransekraft og dermed utvikles i en mer bærekraftig retning. Det Norske Byggemøtet skal sette fokus på eksisterende løsninger og HVORDAN man kan løse morgendagens utfordringer. Det Norske Byggemøtet skal bidra til å samle byggenæringens aktører og øke omdømme om Norges største fastlandsnæring.

HVORFOR trenger vi en slik møteplass

Det finnes mange fine utviklingsarenaer i norsk bygge- og eiendomsnæring. Direkte eller indirekte berører byggenæringen alles liv og alle andre næringer i Norge. All verdiskaping oppstår i eller relatert til et hus, bygg eller infrastruktur. Med økende urbanisering, er næringen mer aktuell enn noen gang. Sammenlignet med andre næringer har bygg og anlegg tradisjonelt vært trege til å henge med i teknologiske utvikling. Gitt størrelsen på næringen, vil selv en liten forbedring ha store utslag for samfunnet. Da vi høsten 2016 spurte ulike aktører i næringen om hvordan man kunne utvikle Bygg Reis Deg var svarene at man burde legge enda bedre tilrette for at flere bransjer brukte møteplassen som en felles utviklingsarena. Det har vi tatt konsekvensen av. Derfor har vi etablert Det Norske Byggemøtet som en årlig møteplass hvor fokus at samtlige deltagere på tvers av bransjer får samme informasjon og kan dele sine tanker og ideer på bakgrunn av dette. Annetvert år arrangeres Det Norske Byggemøtet sammen med Norges største messe for bygg, anlegg, bolig og eiendomsutvikling, Bygg Reis Deg. Messen har mer enn 500 utstillere og over 40.000 besøkende.

HVORDAN blir Det Norske Byggemøtet 16-19 oktober 2019

Det Norske Byggemøtet vil i 2019 bestå av en rekke innlegg på 4 ulike scener inne i messehallene til Bygg Reis Deg fra 16-19 oktober på Norges varemesse. Scenene er plassert rundt i utstillingen og her vil man finne relevante innlegg for de som jobber på leder- og utførende nivå i byggeprosessen. De faglige innleggene dreier seg hovedsakelig om ledelse og organisering, planlegging, materialvalg og utførelse. På hovedscenen i hall A er det plass til 300 personer. Her har vi invitert ulike bedrifter- og organisasjoner til å holde relevante konferanser. Vi innleder med topplederkonferansen onsdag 16.oktober kl. 10.30. Senere i uken blir det en egen konferanse for mangfold i byggenæringen i regi av Ingeborg-nettverket og en egen innovasjonskonferanse i regi av Bygg Reis Deg.

På scene 2 i hall A blir det fokus på gode råd og tjenester i planleggingsfasen. Her ligger scenen i tilknytning til Digital arena og vil fylles med mange spennende Pecha Kucha innlegg. I hall D har vi scene 3 med fokus på materialvalg. Her vil man få et kort innblikk i hvilke materialvalg man bør velge i de ulike deler av byggefasen.  Vi holder fokus på gevinsten av løsningene slik at du kan bli bedre kjent med produktets egenskaper på de ulike standene rundt i hallene. I hall E har vi en scene 4 hvor vi setter fokus på forbedringsløsninger for de som skal utføre jobben.

Share this: