Hold av onsdag 17.oktober til Det Norske Byggemøtet 2018!

Bygg Reis Deg arrangerer konferansen DET NORSKE BYGGEMØTET 2018 den 17.oktober. Med dette arrangementet ønsker vi å bidra til å utvikle norsk byggenæring til å bli verdens mest bærekraftige byggeindustri.  

Det finnes mange gode møteplasser for ansatte i norsk byggenæring, men vi savner en felles arena hvor vi kan møtes på tvers av de ulike bransjene. I år oppfordrer vi alle til å samle sine møteplasser i uke 42 under navnet DET NORSKE BYGGEMØTET 2018. Her ønsker vi at bedrifter og organisasjoner med ambisjoner om å spille på lag bidrar til økt samspill og oppmerksomhet rundt vår næring og våre utfordringer. Onsdag den 17.oktober arrangerer vi i Bygg Reis Deg AS en dagskonferanse på Meet Ullevaal på Ullevål stadion.

Her vil du få et innblikk i «beste praksis» prosjektene i regi av Bygg 21 i tillegg til at vi arrangerer et eget topplederseminar. Vi oppfordrer alle bedrifter og bransjeorganisasjoner til å kombinere egne møteplasser med å delta på vår konferanse den 17.oktober. I neste nyhetsbrev kan du lese mer om våre planer for topplederseminaret og en spennende konkurranse som skal bidra til økt fokus på «beste praksis» både i topp og bredde av norsk byggenæring.

Share this: