Historisk mulighet for norsk bygge- og eiendomsnæring

Bygg Reis Deg har inngått samarbeid med Bygg 21 om å etablere en konkurranse som skal fremme de beste arbeidsprosessene i bygge- og eiendomsnæringen. På den måten kan vi bidra til å skape oppmerksomhet om de som har funnet gode og effektive arbeidsmetoder og motivere flere til å lære seg disse. Gullhammeren 2018 er derfor en historisk mulighet til å skape varige effekter av det arbeidet Bygg 21 har igangsatt. Ved å motivere samtlige aktører til å dele av sin erfaring og «beste praksis» kan vi sammen skape en vinnerkultur i norsk bygge- og eiendomsnæring.

Konkurransen om Gullhammeren er en videreføring av det arbeidet Bygg21 har igangsatt for å bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. Sammen skal vi sørge for at Bygg21 sine investeringer lever videre og vår ambisjon er å etablere en årlig konkurranse. Viljen til å dele sin kunnskap og erfaring er helt avgjørende for at Gullhammeren 2018 blir en suksess. I boken «Effekt» skrevet av Bente-Marie Ihlen, Heidi Ihlen og Johann Olav Koss kan du lese om hvordan Koss og resten av skøytelandslaget begynte å dele sin kunnskap og beste egenskaper med sine lagkamerater og samtidig største konkurrenter. Hensikten var at teamet skulle utvikle seg og at samtlige deltagere i teamet ville tjene på å dele sin kunnskap og erfaring for dermed å få økt kunnskap og konkurransekraft.

Det var altså denne «delingsviljen» som bidro til utvikling av norsk idrett før og etter OL på Lillehammer og det er denne viljen til å dele vi ønsker å få frem i norsk bygg- og eiendomsnæring.  Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å fremme konkurransen og kartlegge kandidater til Gullhammeren 2018. Så håper vi at mange av dere vil ta med deres kollegaer for å høre case-presentasjonene og delta på Det Norske Byggemøtet 2018, onsdag 17.oktober på Meet Ullevaal.  

 

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Share this: